Aktuális

KÖVETKEZŐ PROGRAMUNK:

EMLÉKNYOMOK I FÓRIS KATALIN textilművész kiállítása
2020. 09.12 – 2021. 02.06.

Fóris Katalin textilművész szövött alkotásaival a kollektív emlékezet vizuális lenyomataira reflektál, évek óta emlékhordozó anyagok, filmnegatívok, celluloid rétegek felhasználásával hozza létre műveit. A kiállítás válogatást mutat be a művész alkotásaiból, a legújabb munkákra fókuszálva.

Megnyitó I 2020. szeptember 12. szombat 16 óra

A kiállítást bevezeti
KATONA SZABÓ ERZSÉBET, Ferenczy Noémi-díjas textilművész

A kiállítást köszönti
MÉSZÁROS JUDIT, Gödöllő város főépítésze

A kiállítást megnyitja
SZEGEDY-MASZÁK ZSUZSANNA művészettörténész

Kurátor
HIDASI ZSÓFI textiltervező művész

A megnyitón KERTÉSZ ENDRE gordonkán játszik.

Támogatók I Gödöllő Város Önkormányzata I Nemzeti Kulturális Alap

A kiállítás megtekinthető 2021. február 6-ig szombatonként 14-18 óráig, előzetes bejelentkezés alapján más napokon is. A esemény nyilvános, amelyen kép-és hangfelvétel készül.

___________________________________________________

LEDPUPPETS I Vizuális utazás vízen és fényeken keresztül a GIM-ház kertjében I 2020. július 11. szombat 20.30

A Ledpuppets formáció egy vízalatti világot kelt életre, a bábszínház, az élő zenés performansz és a látványszínház elemeit felhasználva. Vizuális utazás vízen és fényeken keresztül a tengerfenékig. A performansz helyszíne a GIM festői kertje.

Bábművészek I MAKRA VIKTÓRIA és PAPP ZOLTÁN
Bábok I REMSEY DÁVID grafikusművész
Zene I PANDA

Az este menete:

20.30 – 21.00 Tárlatvezetés A kortárs ékszer című csoportos kiállításunkon – A tárlatvezetést Hidasi Zsófi textiltervező művész, a kiállítás kurátora és Börcsök Anna ékszertervező művész vezeti

21.15 – 21.45  LEDPUPPETS performansz a kertben

Esőnap I július 12. vasárnap 20.30

Kurátor I Hidasi Zsófi textiltervező művész
Felelős kiadó I Katona Szabó Erzsébet, Ferenczy Noémi-díjas textilművész

Az esemény nyilvános, amelyen kép-és hangfelvétel készül.

Támogató I Gödöllő Város Önkormányzata

___________________________________________________________

KÉPZŐ-ÉS IPARMŰVÉSZETI WORKSHOPOK I 2020. július-augusztus

Absztrakt bábkészító, szitanyomó, kortárs szövő és rajz tanfolyamokkal várjuk az érdeklődőket a nyár folyamán. Részletek a MŰVÉSZETI OKTATÁS menüpont alatt.

___________________________________________________________

Kérjük, támogassa adója 1%-ával a Gödöllői Új Művészet Közalapítványt!

A Gödöllői Iparművészeti Műhely a gödöllői szecessziós művésztelep szellemiségén alapuló alkotóműhely, kortárs galéria és művészeti oktatási helyszín. A műhely fő célkitűzése a professzionális kortárs képző-és iparművészet szélesebb körben való megismertetése.  Programjában közösségi művészeti projektek,  szakmai beszélgetések, a művészek kooprodukcióját támogató események, művészeti workshopok, animációs estek, helyspecifikus projektek, divatbemutatók szerepelnek.

Adószám I 18680968-1-13

_________________________________________________________

A KORTÁRS ÉKSZER
fiatal ékszerművészek csoportos kiállítása
2020. 02.15 – 05.10.

 

megnyitó I 2020 I 02 I 15 I 16h

Lehet-e a díszítő funkcióján túl más szerepe is egy ékszernek? Milyen jelentésváltozáson ment keresztül a kortárs ékszer fogalma az elmúlt időszakban? Mi inspirálja a fiatal, feltörekvő tervezőket?

A hagyományos, elsősorban díszítő funkciót betöltő, drága alapanyagokból készült ékszerek mellett egyre inkább előtérbe kerülnek azok a forma-és anyaghasználatukban is újszerű, meghökkentő, szokatlan ékszerek, amelyek képző-és iparművészet határait feszegetve új tartalommal töltik meg a kortárs ékszer fogalmát. Olyan kísérleti ékszerek, autonóm műalkotások ezek, amelyek újfajta technológiai megoldásokat és anyagfelhasználásokat mutatnak be,  társadalmi jelenségekre reflektálnak, vagy éppen egy gondolat, egy történet hordozói.  A kiállítás olyan fiatal, feltörekvő ékszerművészek munkáit mutatja be, akik a kortárs ékszerre a hagyományos funkcióján túl a konceptuális művészet egyik lehetséges médiumaként tekintenek.

kiállító művészek

BÖRCSÖK ANNA I FAZEKAS VERONIKA I FEKETE FRUZSI I HORÁNYI KINGA I LŐRINCZ RÉKA I NEUZER ZSÓFIA I TENGELY NÓRA I VÁGI FLÓRA I VESZPRÉMI GABRIELLA

A kiállítás megnyitó vendégművésze I GÓG ANGÉLA food designer

A kiállítást köszönti I BÁRDY PÉTER Gödöllő város alpolgármestere
A kiállítás megnyitja I HORÁNYI ATTILA PhD művészettörténész

Kurátor I HIDASI ZSÓFI textiltervező művész
Felelős kiadó I KATONA SZABÓ ERZSÉBET Ferenczy Noémi-díjas textilművész

Támogató I Gödöllő Város Önkormányzata I Nemzeti Kulturális Alap

Az esemény nyilvános, melyen kép-és hangfelvétel készül.

 

LŐRINCZ RÉKA I „Számomra a tárgykészítés a mai világ értelmezéséről szól. Egyfajta kommunikáció a környező világ és a saját belső világom között. A láthatatlan láthatóvá tétele. Tárgyaimon keresztül a világ tartalmas kuszaságán merengek. Rengeteg érzelem és gondolat jár át a külvilág adta ingerek nyomán, melyeket megvizsgálok és tárggyá gyúrok. Ezekkel a darabjaimmal főleg a mutatott és a valós világ különbözőségére reflektáltam, mely néha hamis, néha bájos, néha veszedelmes.”

VÁGI FLÓRA I „A munkám középpontjában a természetes anyagokkal való kísérletezés és a meglepetés áll. Olyan formákat és felületeket próbálok létrehozni, illetve olyan színeket alkalmazni, amelyek egyfelől természetesnek tűnhetek, másfelől viszont az adott alapanyagra nem jellemző tulajdonságokat mutatnak. Egyfajta “megtévesztést” idézek elő, amely felkelti a néző kíváncsiságát, őt magát pedig közelebb hozza a tárgyhoz és tapintásra ösztönzi.”

HORÁNYI KINGA I „Nap mint nap a festékek használata által különböző színfoltokkal, alakzatokkal és átfedésekkel találkozom hol a festés, hol a csiszolás miatt. Egy kollekcióm készítése közben fedeztem fel a festék visszadolgozása által hagyott színes nyomokat a csiszolóvásznon. Eleinte csak figyeltem őket, ahogy teljesen esetlegesen a monoton munka közben kirajzolódnak a sötét háttérben, aztán mozdulataimat a komponálásnak alávetve is tudatosan irányítottam. Már önálló képként kezeltem őket. A képek formát, majd szerepet kaptak. Ékszereket készítek. És erre az ékszerek is képesek.”

BÖRCSÖK ANNA I „Az ékszer határterületeit keresem. Eddigi munkáimban a narratív pszichológia kutatásával próbáltam designtárgyakat készíteni. Olyan kulturális és pszichológiai problémákat gyűjtök és elemzek, amelyek kihatnak a mindennapi életünkre – Emlék és az ékszer kapcsolata, Hálózati kommunikáció és az ékszer kapcsolata, Pszichológiai páncéljaink és az ékszer kapcsolata. Az ékszer egyszerre testesíti meg a belső vágyakat és kommunikál kifelé. Tény, hogy mára elveszítettük képességünket tárgyaink effajta olvasására, de ez csak tovább generálja az igényt arra, hogy hasznossá, elgondolkodtatóvá váljanak.”

TENGELY NÓRA I “Ötvösmunkáim összességét izgalmas anyagpárosítások, különböző tulajdonságokkal való kísérletezés jellemzi. E mellett van egy bizonyos technológiai eljárás, mellyel több, mint hat éve foglalkozom, és időről-időre finomítom. Ezüst láncsorok merevítésével, azok egymás mellé sorolásával készítem tárgyaimat. Az eljárásnak köszönhetően, a merev és mozgékony részek a síkból kilépve játékos téri formákat hoznak létre, melyek a test idomaival izgalmas ellentétet képeznek. A lánc egyszerre jelenti számomra a lehetőségek határtalanságát, és a szabad asszociációk nagyfokú kötöttségét is, hiszen minden ezzel kezdődik, de ebben is ér véget. ”

NEUZER ZSÓFIA I „A CHAOS széria anyaga szén/mészkő. Káosz, a görög teremtéstörténeten alapuló ékszerkollekció, amely az anyagképződés folyamatán keresztül idézi meg Erebus, Nyx és Tartarus mondáit. Erebus a sötétség, ahol átkelnek a lelkek, mint ahogyan a kéz áthalad a karkötőn. Nyx az éj, rendkívüli erővel és szépséggel bír. Egy bross mindamellett, hogy a mellkasra irányítja a figyelmet, áthatol az anyagon ott ahová helyezték.”

FAZEKAS VERONIKA I „Játékos és kísérletező típus vagyok. Az alkotás által egyre mélyebben és folyton más aspektusból ismerem meg és fedezem fel a világot. Tárgyaimmal ugyanerre serkentem a befogadókat, hogy nyitottá váljanak a minket körülölelő jelenségek és gondolatok érzékelésére. A lamella és relamella széria kiindulópontja a meglepetés, titok, a rejtőzködés és a láttatás, a foglalás fogalmán keresztül értelmezve.”

FEKETE FRUZSI I „Ékszereim minden esetben egyedi alkotások, melyek a pillanat értékét örökítik meg. Egy idő után belső késztetést éreztem arra, hogy a megszokott eszközök használata mellett tárgyakat formáljak, közvetlenül a kezemmel. Olyan anyagokat használok, amelyek a készítés pillanatában puhák, gyúrhatók, és amelyek megőrzik az alkotás élményét és a kezem lenyomatát. Az Impressions egy olyan brosskollekció, melyben az alkotás folyamatában fellépő tudatos és intuitív mozzanatok egymáshoz való viszonya és ellentétes működése olvasható le. A kollekció a saját alkotói folyamatomat reprezentálja.”

FEKETE FRUZSI x VESZPRÉMI GABRIELLA I „Hogyan működhet együtt az ékszer és a bőrhulladék? Miként olvadhat össze a szabásból visszamaradt bőr és a fém? – Már egy jó ideje foglalkoztatta a kérdés Veszprémi Gabriella textilművészt és Fekete Fruzsi ötvösművészt, a válasz pedig a LAYERS OF IMPRESSIONS kollekció darabjaiban öltött testet. Harmonikusan olvad össze az elkészült darabokon a Fruzsi munkáiban védjegyként is megjelenő, tudatosságot szimbolizáló keret, valamint a Gabi munkáira jellemző, látványos, szabálytalan formájú bőrrétegek. A körkörösség jegyében az ékszerek elkészítése során leeső hulladék pedig újabb tárgyakban ölthet új formát.”

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

fotók I Fülöp Dániel

 

 

_________________________________________________________