2016

GÖMB A GIM-BEN
2016. február 6 – 2016. április 24.

Kiállító művészek: Bajkó Dániel, Balla Vera, Dvorszky Anikó, Fábián Dénes Zoltán, Kovács Gabriella, Kőhalmi Ákos, Mácsai Mária, Madarász Gergely, Márvány Miklós, Mészáros János, Pirók Irén, Posztobányi Péter, Rehák Júlia, Szentiványi-Székely Enikő, Szinvai Pál, Sz. Jánosi Erzsébet, Varga Zoltán Zsolt

A kiállítás a „GÖDÖLLŐ 50 – A megújuló értékek városa” tematikus év támogatott programja.


GIM-TÖRTÉNETEK

2016. május 21. – augusztus 21.
csoportos képző- és iparművészeti kiállítás

Kiállító művészek: Anti Szabó János képzőművész, Bódis Erzsébet textilművész (†), Debreczeni Zsófia festőművész, F. Orosz Sára keramikusművész, Fábián Dénes Zoltán képzőművész, Fabók-Dobribán Fatime festőművész, Farkas Éva kárpitművész, Horváth Márton üvegművész (†), Incze Mózes festőművész, Jánosi Nikolett grafikusművész, Katona Szabó Erzsébet textilművész, Keresztes Dóra grafikusművész, Kun Éva keramikusművész, Müller Magda keramikusművész (†), Orosz István grafikusművész, Rékasi Levente ötvösművész, Remsey Flóra kárpitművész (†), Szakács Imre festőművész, Szőcs Miklós TUI szobrászművész, Szuppán Irén textilművész, Varga Melinda szobrászművész

A kiállítás kurátora: Katona Szabó Erzsébet textilművész
A kiállítást rendezte D Udvary Ildikó művészettörténész
A kiállítás a „GÖDÖLLŐ 50 – A megújuló értékek városa” tematikus év programja.

Támogatók:
Gödöllő Város Önkormányzata
Művészetek Háza Nonprofit Kft., Gödöllő

 

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA GÖDÖLLŐN
2016. június 25.

Város a kertben: gyermekprogram a GIM-Házban.

Szemelvények a GIM történetéből: Katona Szabó Erzsébet vetített előadása.

 

TERMÉSZETMŰVÉSZET: KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS A GIM-HÁZ KERTJÉBEN
(ÁGAK – Természetművészet-változatok – Kis gesz­tu­sok „Ter­mé­szet­szö­vet­ség”  Öko-Avant­gárd c. kiállításának kihelyezett része)
2016. július 26. – október 15.

Részletek Dr. Keserü Katalin művészettörténész, a kiállítás kurátora katalógus szövegéből:
„… Kor­társ művek a ter­mé­szet tük­ré­ben a világ min­den tá­já­ról. A művek ins­pi­rá­ci­ó­ja és ke­re­te a ter­mé­szet, a föl­dön – és föld­ben – lé­te­ző élet, a foly­to­no­san egy­más­ra ható kap­cso­la­tot ember és kör­nye­ze­te kö­zött. Ez az össze­füg­gés a ki­ál­lí­tás el­gon­dol­kod­ta­tó üze­ne­te. A mű­vé­szet­tör­té­net ha­tá­rai időn­ként, szük­ség­sze­rű­en, el­mo­sód­nak. Bár­mennyi­re is ősi je­len­ség a ter­mé­szet­mű­vé­szet (lásd pél­dá­ul: Sto­n­e­hen­ge), a kul­tú­ra vélt ön­ál­ló­su­lá­sá­val saját nevet kap, mint az ál­ta­lá­nos kép­ző­mű­vé­szet egyik nagy ága, és mint ilyen, össze­függ az al­ko­tást ön­ma­gá­ban hor­do­zó test- és kör­nye­zet­mű­vé­szet­tel, mi­köz­ben nyi­tott más gon­do­la­tok felé is. Leg­hét­köz­na­pibb je­le­ink, mint pél­dá­ul a spi­rál vagy a hat­szög, a tág ér­te­lem­ben vett ter­mé­szet­től köl­csön­zött alak­za­tok…”

Résztvevő művészek: Lugossy Mária (†), Katona Szabó Erzsébet, Orosz Péter (†), Varga Melinda

 

TERMÉSZETTEREMTÉS
Kiállítás Turnhout-ban a Theobaldus Kápolnában a 15 éves testvérvárosi kapcsolatok felvétele keretében Turnhout város meghívására.
2016. október 7-25.

Kiállító művészek: Anti Szabó János, Incze Mózes és Katona Szabó Erzsébet

Megnyitotta: Szabó Emma Zsófia művészettörténész

Részlet Szabó Emma Zsófia művészettörténész: Természet, teremtés című katalógus (2016) bevezető szövegéből:
„A tárlat három, természetfogalmat tematizáló művészi elképzelést kapcsol össze. Ambiciózus címe a kiállítók Anti Szabó János, Incze Mózes és Katona Szabó Erzsébet korlátlan hatalmára utal. Régóta ismerjük ezt a párhuzamot: ahogy Isten megteremtette a világot, úgy jönnek létre a művészi folyamat során sajátos törvényszerűségekkel működő új univerzumok. A képek előttünk, három belső táj fragmentumai össze-összeérhetnek a magunk belső világával, ha hagyjuk.”

 

A VILÁG FELETT – Valahonnan valahová…
Remsey Flóra és Remsey Dávid kiállítása
2016. október 14. – december 18.

remsey

Kurátor: Katona Szabó Erzsébet
Rendezte: Kecskés József

Támogató: Gödöllő Város Önkormányzata

A várossá nyilvánításának 50. évfordulóját ünneplő Gödöllő a település művészeti és kulturális életét meghatározó Remsey családot mutatta be az öt különböző helyszínen megrendezett kiállítással, amelyek egyben részét képezték a GödöllŐsz Fesztiválnak is.

Az 5 helyszín és 5 kiállítás a következők voltak:

„Játszani…” – Remsey Jenő, Remsey Iván, Remsey Flóra, Remsey Dávid kiállítása
2016. október 14. – 2017. február 26.
Gödöllői Városi Múzeum (Szabadság tér 5.)
Kísérőprogram: október 15-én bábkészítés a Színháztörténeti Múzeum munkatársaival.

„Valahonnan valahová…” – Remsey Flóra és Remsey Dávid kiállítása
2016. október 14. – december 18.
Gödöllői Iparművészeti Műhely (Körösfői u. 15-17.)
Kísérőprogram: október 16-án nyílt nap a GIM-házban, Farkasvölgyi Éva kárpitművész, a GIM-házban működő szövőcsoport művészeti vezetőjének vetítéssel egybekötött előadása.

„Remsey legendárium” – Fotók a Remsey család életéből
2016. október 14. – november 30.
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ (Dózsa György út 8.)
Kísérőprogram október 15-én: Borbáth Péter és Remsey Dávid interaktív könyvbemutatója.

Remsey Flóra kárpitművész emlékkiállítása
2016. október 14. – 2017. március 5.
Gödöllői Királyi Kastély, Rudolf-szárny
Kísérőprogram október 15-én: „Flóra kertje” címmel kézműves foglalkozás, Baliga Kornél „Kastélykárpitok” c. előadása (Barokk Színház).

„Egyenes vonalon” – Remsey Jenő, Remsey Iván, Remsey Flóra, Remsey Dávid grafikái
2016. október 14. – december 8.
Levendula Galéria (Remsey krt. 21.)
Kísérőprogram október 15-én: Beszélgetés a Remsey családról gödöllői művészekkel.

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés