Közalapítvány

A Gödöllői Új Művészet Közalapítványt Gödöllő Város Önkormányzata hozta létre 1998-ban (bejegyzést nyert 1999-ben, mint közhasznú közalapítvány). Az alapító okirat szerint a közalapítvány célja, hogy támogatást nyújtson a képző- és iparművészet helyi hagyományainak ápolásához, a kortárs művészeti alkotómunka jobb körülményeinek megteremtéséhez, megismertetéséhez, a tehetséggondozáshoz.


A közalapítvány céljának
megvalósítása érdekében feladata (részletek az alapító okiratból):

.a közel 100 éves Gödöllői Művésztelep szellemiségéhez csatlakozó művészeti alkotómunka jobb körülményeinek elősegítése, a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége területi szervezetével, a Gödöllői Iparművészeti Műhellyel (GIM) egyetértésben, támogatás biztosítása a Gödöllői Művésztelep 100 éves évfordulójának méltó megünnepléséhez, művészeti tanfolyamok, művészeti képzések, továbbképzések, nyári művészeti táborok szervezése, fiatal művészek szervezett segítése, a gödöllői alkotóművészek (képzőművészek és iparművészek) jelenléte biztosításának elősegítése az országos és nemzetközi művészeti életben.”

A kuratórium elnöke: Katona Szabó Erzsébet
A kuratórium társelnöke: Kodolányi Gyula
A kuratórium titkára: Váraljai Bátki Margit
A kuratórium tagjai: Hidasi Zsófia, Kecskés József, Körösfői András, Madácsi Gábor
A Felügyelő Bizottság tagjai: Rétfalvi Antalné, Incze Mózes, Pannonhalmi Zsuzsa

 

 

A GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY
2017. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

 

A Gödöllői Új Művészet Közalapítványt 1998. július 1-i hatállyal alapította Gödöllő Város Önkormányzata. A Pest Megyei Bíróság az 1999. január 15-én kelt 1.Pk.60.233/1998/8 számú végzésével, a 1665. szám alatt vette nyilvántartásba a szervezetet.

Székhelye: 2100 Gödöllő, Körösfői Kriesch Aladár utca 15-17.

Célja: támogatni a képző- és iparművészet helyi hagyományainak ápolását, hozzájárulni a kortárs művészeti alkotások megismertetéséhez, az alkotómunka körülményeinek javításához, valamint a tehetséggondozáshoz.

Célszerinti tevékenysége megfelel a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben megfogalmazott „kulturális tevékenység”, valamint „kulturális örökség megóvása” kategóriáknak és a bírósági végzés értelmében közhasznú besorolású.

Legfőbb döntés hozó szerve a hét tagból álló kuratórium, működésének ellenőrzését 3 fős felügyelő bizottság látja el.

A közhasznúsági jelentés az egyszerűsített éves beszámoló mérlege alapján készült. Az üzleti év mérleg fordulónapja 2017. december 31.

Adószáma: 18680968-1-13

2017. ÉVI MÉRLEG – VAGYON FELHASZNÁLÁS
(eFt-ban)

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 5.850 eFt
FORRÁSOK ÖSSZESEN: 5.850 eFt

2016. ÉVI EREDMÉNY KIMUTATÁS – SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ (eFt-ban)

Összes közhasznú tevékenysége bevétele: 5.512 eFt
Összes közhasznú tevékenység ráfordításai: 5.462 eFt

Közhasznú tevékenység eredménye: 50 eFt

 KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS
Az alapító, Gödöllő Város Önkormányzata 3.416 eFt-tal támogatta az alkotóház működését és programjait.

A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Szakmai Kollégiuma 1.587 eFt-tal, pályázati úton elnyert támogatással járult hozzá a Közalapítvány szakmai programjai megvalósításához.

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI

A vezető tisztségviselők (elnökség, kuratórium) tevékenységükért díjazásban nem részesültek.

A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMOLÓJA

a.) Kiállítások: Műhelymunkák címmel beszámoló kiállítás a GIM-Házban működő művészeti tanfolyamok munkáiból; a kék magasba szállok … címmel rendezett ünnepi zászlókiállítás Erzsébet királyné emlékév keretében; Múzeumok Éjszakája Gödöllőn;

Sirály-álom címmel az ünnepi zászlókiállítás záróeseménye, és a kiállítási katalógus bemutatása; BRÁDÁÉK címmel csoportos, képző- és iparművészeti kiállítás;

b.) Oktatási program – Művészeti tanfolyamok

A Közalapítvány legfontosabb közhasznú tevékenysége a felkészítő, képző, és tehetséggondozó munka volt. Évközben és a nyári intenzív tanfolyamok keretében, művésztanárok vezetésével képző- és iparművészeti tanfolyamok valósultak meg az alkotóházban (gobelinszövés-, kerámia-plasztika, textil-rajz, festészet és képzőművészet).  

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány részletes közhasznúsági jelentése a Közalapítvány székhelyén tekinthető meg.

Gödöllő, 2018. május 31.
Katona Szabó Erzsébet, elnök

2016. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A Gödöllői Új Művészet Közalapítványt 1998. július 1-i hatállyal alapította Gödöllő Város Önkormányzata. A Pest Megyei Bíróság az 1999. január 15-én kelt 1.Pk.60.233/1998/8 számú végzésével, a 1665. szám alatt vette nyilvántartásba a szervezetet.
Székhelye: 2100 Gödöllő, Körösfői-Kriesch Aladár utca 15-17.
Célja: támogatni a képző- és iparművészet helyi hagyományainak ápolását, hozzájárulni a kortárs művészeti alkotások megismertetéséhez, az alkotómunka körülményeinek javításához, valamint a tehetséggondozáshoz.
Célszerinti tevékenysége megfelel a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben megfogalmazott „kulturális tevékenység”, valamint „kulturális örökség megóvása” kategóriáknak és a bírósági végzés értelmében közhasznú besorolású. Legfőbb döntés hozó szerve a hét tagból álló kuratórium, működésének ellenőrzését 3 fős
felügyelő bizottság látja el. A közhasznúsági jelentés az egyszerűsített éves beszámoló mérlege alapján készült. Az üzleti
év mérleg fordulónapja 2016. december 31.
Adószáma: 18680968-1- 13

1. 2016. ÉVI MÉRLEG – VAGYON FELHASZNÁLÁS (eFt-ban)
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 5 952 eFt
FORRÁSOK ÖSSZESEN: 5 952 eFt

2. 2016. ÉVI EREDMÉNY KIMUTATÁS – SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ (eFt-ban)
Összes közhasznú tevékenysége bevétele: 3 672 eFt
Összes közhasznú tevékenység ráfordításai: 3 672 eFt
Közhasznú tevékenység eredménye: 0 eFt

3. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS
1. Az alapító, Gödöllő Város Önkormányzata 2 884 eFt-tal támogatta az alkotóház működését és programjait.
2. A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Szakmai Kollégiuma 697 eFt-tal, pályázati úton elnyert támogatással járult hozzá a Közalapítvány szakmai programjai megvalósításához.

4. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI
A vezető tisztségviselők (elnökség, kuratórium) tevékenységükért díjazásban nem részesültek.

5. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMOLÓJA
a.) Kiállítások: GÖMB a GIM-ben címmel gödöllői művészek csoportos képző- és iparművészeti kiállítása; GIM-TÖRTÉNETEK címmel csoportos, képző- és iparművészeti kiállítás; MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA GÖDÖLLŐN; Természet-Művészet címmel képzőművészeti kiállítás a GIM-Ház kertjében; „A VILÁG FELETT” címmel a Remsey család négy generációja öthelyszínes kiállítás Gödöllőn, Valahonnan valahová címmel Remsey Flóra és Remsey Dávid kiállítása a GIM-Házban
b.) Oktatási program – Művészeti tanfolyamok
A Közalapítvány legfontosabb közhasznú tevékenysége a felkészítő, képző, és tehetséggondozó munka volt. Évközben és a nyári intenzív tanfolyamok keretében, művésztanárok vezetésével képző- és iparművészeti tanfolyamok valósultak meg az alkotóházban (gobelinszövés-, kerámia-plasztika, textil-rajz, festészet és képzőművészet).

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány részletes közhasznúsági jelentése a Közalapítvány székhelyén tekinthető meg.
Gödöllő, 2017. május 25.
Katona Szabó Erzsébet elnök

Az elmúlt évek (2010-2015) közhasznúsági jelentései a Közalapítvány – Archívum oldalon tekinthetők meg.