Festészet-rajz

INTENZÍV FESTÉSZETI TANFOLYAM
2019. július 22-27. 6 nap

pp

Művészeti vezető:  Posztobányi Péter festőművész

Jelentkezés: popeti@citromail.hu/ 06 70 883 0683

 

 

Miért fest az ember? Váli Dezső a neki címzett kérdésre, miért is fest, azt felelte, hogy amiért az egér rág. Rág, mert rágnia kell. A festés ősi műfaj, sok tízezer éves. Tudjuk, hisz fennmaradt leletek bizonyítják. A nyelv felől közelítve is érdekes, hogy az idők során milyen sok szót, kifejezést képeztünk (már ez is, hogy képeztünk.) a kép szavunkból. A képtelentől a képzeleten át a képviselőfánkig hosszan lehetne sorolni. Korunkat is uralja a vizualitás mintegy bizo- nyítva az emberben lévő örök késztetést a képalkotásra. Fessünk, rajzoljunk tehát, csináljunk művészetet, legyen képünk hozzá!

Kiket várok?
Mindenkit, aki kreatív időtöltésre, szabad alkotásra vágyik közvetlen légkörben. Kezdő szinttől az egyetemi előkészítőig egyénre szabva, az alábbiakat tanítom a kurzus keretében:

Rajz:
Ismerkedés különféle rajzeszközökkel, azok alkalmazási lehetőségeivel, a rajzi elemekkel (vonal, folt, pont). A rajz felépítése, komponálás. A tér érzékeltetésének módjai. Részletező, ill. nagyvonalú rajz, a festőiség megnyilvánulása.

Festés:
Festőeszközök, anyagok, módszerek. A látvány megragadása, fény-árnyék hatások vizsgálata, plaszticitás. Szín-elmélet. A színek hatása, a színkontrasztok. Formaanalízis, absztrakció (igény szerint). Mindeközben analógiák a művészet történetéből.


Mentés

Mentés

Mentés