Művészeti oktatás – archívum

Művészeti oktatás a Gödöllői Iparművészeti Műhelyben
Remsey Flóra Ferenczy Noémi-díjas kárpitművésznek, a gobelin- és szőnyegszövőműhely első művészeti vezetőjének írása

„A régi szecessziós Művésztelep utcájában áll az a ház, ahová 1998 őszén a frissen alakult Gödöllői Iparművészeti Műhely beköltözhetett. Abban az utcában, ahol Nagy Sándor, Körösfői-Kriesch Aladár, Remsey Jenő éltek, ott, ahol Körösfői-Kriesch Aladár 1904-ben szövőiskolát hozott létre. Ez a szövőiskola megteremtette a gödöllői szőnyeg fogalmát, mely európai hírnevet szerzett a településnek. Később a szövőiskola a mai Iparművészeti Egyetem elődjének, az Iparművészeti Iskolának tanműhelyévé is lett.
Ebből az örökségből merítve formálódott ki a Műhely és környezete. Az alkotói munka, a kiállítási program és a művészeti nevelés fonódik itt össze egy helyszínen. A sajátos miliő meghatározó foglalatát adja az itt folyó tevékenységeknek. Nyugalmat, békességet sugároznak a régi bútorok, a dúsan burjánzó növényzet, a ritka változatosságú kerámiák, a falakon látható festmények és a nagy időigényű, az emberi kéz számtalan mozdulatából építkező szőnyegek. Az oktatás megindításánál előnyt jelentett a Petőfi Sándor Művelődési Központban korábban húsz évig működő, eszközeiben és programjában jól kiépített gobelin- és szőnyegszövő műhely átültetése. Hamar létrejött a rajz-, plasztika-, kerámia tanfolyam F. Orosz Sára keramikusművész, és a képzőművész-kör Farkas Éva gobelinművész vezetésével. 2004-től a képzőművész-kör munkáját Anti Szabó János formatervező, képzőművész irányítja. A kiállító teremben a különböző tematikájú, egyéni és csoportos kiállításokat egybefűzi Kecskés József kiállítás rendezői felfogása, melynek esztétikai értéke is pedagógiai fontosságú. A stúdiumot rajzoló számára nagy lehetőség, hogy közelről, hosszasan tanulmányozhatja a sorozatszerűen bemutatott szecessziós mesterek, neves kortárs művészek rajzait, festményeit. Láthat mesterségbeli felkészültségben mintát, művészi felfogásban sokféleséget. Katona Szabó Erzsébet textilművész egyéni elgondolása szerint fejlődő kert gazdag növényzete a természeti formák szerkezetének megfigyelését kínálja a növendékeknek. A tanterv figyelembe veszi az egyetemi, főiskolai, szakközépiskolai felvételire készülők szakirányú felkészítését. A rajzoktatás sikerét jelzi a kiemelkedően nagyszámú jelentkező. Az őskori, ókori kerámia tanulmányozása, a nagyszerű “rajzold le, mintázd meg és most újra rajzolt le!” módszer a formaérzék és a térlátás fejlesztését, a mesterség alapjainak megismerését szolgálja. Nyaranta tíz napos intenzív tanfolyamon vehetnek részt az érdeklődők. A tanítványok munkáit időről-időre Műhelymunka címmel kiállításokon mutatjuk be a gödöllői művelődési központ galériájában (2000; 2001; 2004 és 2009). A három tanfolyam eredményeinek összművészeti megjelenése méltán arat nagy közönségsikert. …
Az oktatás személyre szóló, művészeti nevelési módszere talán nem is lehet más. A közös érdeklődésű közösség, ha az időben, személyeiben változik is, emberi kapcsolódásaiban folyamatosan jelenlévő érték, az itt folyó képzés egyik kiemelendő minősége.
Ezek azok a pedagógiai elképzelések, amelyek a Gödöllői Iparművészeti Műhelyben folyó művészeti nevelést jellemzik. Folytatása a meglévő műhelyek továbbfejlesztésén túl a további iparművészeti ágazatok műhelyeinek (grafika, bőr, üveg, formatervezés stb.) megteremtése, egy művészeti iskola létrehozása lehetne.”

 

GOBELIN- ÉS SZŐNYEGSZÖVŐ TANFOLYAM
Művészeti vezető: Remsey Flóra Ferenczy Noémi-díjas kárpitművész (1998-2014)

„A Gödöllői Iparművészeti Műhely egyik fontos eseménye volt a Gödöllői Városi Múzeum meghívása: a múzeum felkérte a szövőműhelyt, hogy a régi Gödöllői Művésztelep fennmaradt szőnyegterveiből néhány részletet többféle szövéstechnikával (csomózott, torontáli, serebek, ó-gobelin) valósítson meg. Ez a feladatsor az évi tanmenet részévé vált. A kis szövőkereteken készült, felfüggesztett szőnyegrészletek a Művésztelep 2001-es centenáriumi kiállításának érdekes színfoltjai voltak. A következő nagyobb esemény a szövőműhely életében A gödöllői szőnyeg 100 éve című kiállítás volt, ahol a kortárs kárpitokkal együtt a kamarateremben önállóan is bemutatkozhatott.”
(Remsey Flóra, 2009)

 

RAJZ- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI TANFOLYAM
Művészeti vezető: Anti Szabó János képzőművész (2004-2014)

„A műhelyben folyó munka során az alapvető rajzoktatás mellett fontosnak tartjuk a képző- és iparművészet különböző területeinek megismertetését, megszerettetését. Felhívjuk a figyelmet kiállításokra, a művészettel kapcsolatos eseményekre, s az itt szerzett élményekről közösen beszámolunk. Gondozzuk és ápoljuk a régi Gödöllői Művésztelep hagyományait. Figyelmet fordítunk a rajzkészség fejlesztésére, az anyagismeretre, a különböző technikák és lehetőségeik, valamint az eszközök használatának elsajátítására. A különféle beállítások: a tárgyak, a természeti formák, az ember ábrázolása által megismerhetőek a kompozíció, az arány, a tér, a tömeg, a szerkezet, a karakter, a tónus, a perspektíva alapfogalmai. Gondot fordítunk az egyéni, de a csoportos munka fejlesztésére is. Szerepet kap az önálló munkára nevelés, a szerzett tapasztalatok továbbfejlesztése, felkészítés különböző, középfokú illetve egyetemi felvételikre. Az elkészült munkák megbeszélése, elemzése egyénileg és csoportosan történik. A jól sikerült munkákból időről-időre kiállításokat rendezünk és bemutatjuk a nagyközönségnek. A rajzok és festmények ezeken a beszámoló tárlatokon jobban összemérhetőek, s összegezhetőek a tanulságok.
Kiemelt feladatunk a tehetségek felismerése, gondozása, bátorítása.”
(Anti Szabó János, 2009)

 

FESTÉSZET-RAJZ TANFOLYAM
Művészeti vezető: Incze Mózes festőművész (2013-2016)

„Kell lennie egy struktúrának, amire ráépül a gondolkodásunk, kell lenniük határoknak, hogy eldönthessük, betartjuk őket vagy szétnézünk a másik oldalon, kell lenniük ízeknek, színeknek, formáknak, értelmet vezető irányvonalaknak, hogy felöltöztessük vele gondolatainkat, amik majd belakják a tér csendjét… képben vagyunk?
A képekben/festészetben való gondolkodás számomra a világ értelmezésének eszköze is, egy nyelvrendszer, aminek a használatához ismerni kell annak szavait, nyelvtanát. Mint minden művészetnek, a vizuális műfajokon belül a festészetnek is van egy technikai része, aminek ismerete megadja a kifejezés lehetőségét. Ennek egyik oldala az eszköz és anyagismeret, a másik a látás és a kéz iskolázottsága, s minél szélesebb és mélyebb ez a tudás, annál valószínűbb, hogy megtaláljuk a magunk sajátos és egyben gondolatközlésre alkalmas kifejezésmódját.
Kezdő szinttől az egyetemi előkészítőig más-más töménységben, egyénre szabva tanítottam rajzot és festést. Rajzból a tananyag részét képezte a kompozíció, a képi összhang, a szerkezeti egyensúly (és annak kibillentése haladóbbak részére), szerkesztés (kockától az anatómiáig), tónusok, vonalak viszonya a képen belül, és mindezek alkalmazása szén-, kréta-, ceruzarajz, lavírozott tollrajz, monokróman megfestett tanulmányok, stb. esetén. Festésből a technikai ismeretekre építve ismertettem meg a tanfolyam résztvevőivel a vízfestés, a tempera, az akril, az olajfesték használatát és alapozások készítését fára, vászonra és papírra. Gyakoroltuk a színek viszonyait és alkalmazásukat a képi térben, valamint felületkezelési technikákat is tanítottam az impasto-tól a lazúrtechnikáig.
Ezek mellett elbeszélgettünk a képiség történetéről a barlangrajzoktól a Photoshop-ig…”
(Incze Mózes, 2016)