Rajz-plasztika-kerámia műhely

 

A rajz-plasztika-kerámia tanfolyamon egy speciális oktatási program keretében a tanítványok többek között olyan őskori technikákat sajátíthatnak el, melyek a kortárs képző- és iparművészetben máig jelen vannak.Természeti és prehisztorikus formák tanulmányozásával kerülünk közelebb a vizuális kultúra egyik érdekes kifejezési módjához, a kerámiaművészethez.

Hogy valaki jó tárgyat tudjon készíteni, két alapvető tényező feltétlenül szükséges: a jó ízlés és a jó arányérzék. Az elsőt, illetve az arra való igényt valamelyest már a génjeinkben hordozzuk, jóllehet a környezetünk a későbbiekben nagyban befolyásolhatja, sőt gyökeresen meg is változtathatja akár pozitív, akár negatív irányban. Az utóbbi viszont sokkal bonyolultabb, bár szintén örökölhetünk belőle valamennyit, a fejlesztése már a saját ambíciónk függvénye.

Tapasztalataim szerint a természeti formák elmélyült tanulmányozása, valamint az őskori plasztikák és edények feldolgozása rendkívül hatékonyan segíti az arányérzék elsajátítását. Figyeljünk csak meg bármilyen tárgyat, melyet a prehisztorikus ember készített. Ezek mindegyike dicséretére válna a kortárs művészeknek is, akár állati-, emberi idolról, vagy edényről van szó. Vajon mi lehet az oka annak, hogy ebből a korból ilyen harmonikus formájú emlékek maradtak ránk? Véleményem szerint a magyarázat egyszerűbb, mint gondolnánk. Az őskor emberét tiszta és organikus világ vette körül. Burjánzó és érintetlen természet, melynek változatos formái kimeríthetetlen ihletet jelentettek a kreatív ember számára. Ezért a módszer alappillérének tekintem az ismerkedést e kor plasztikai produkcióival. Nem véletlen, hogy „plasztikai” és nem „kerámia” produkciót írtam, lévén, hogy a csontból és kőből faragott leletek is e tanulmányozandó formai tárgykörbe tartoznak, annál is inkább, mert ezek legtöbbje agyagból elkészítve is tökéletesen megállja a helyét.

Ahhoz, hogy minél biztosabb léptekkel haladjunk előre az arányok értelmezésének útján három műfaj együttes gyakorlását ajánlom.

A kerámia, a rajz és a plasztikai feladatok közötti „átjárás” bizton segíti az érdeklődő fejlődését, és rövid idő alatt is igen szép eredményeket jelent. S hogy ez valóban így van, azt bizonyítja megannyi szép tárgy és rajz, mely a tanfolyamon készült. Tanítványaim közül a legfiatalabb hat, a legidősebb hetvennégy éves, és egyikük sem végzett művészeti előtanulmányokat, legfeljebb némelyikük járt már rajzszakkörbe, vagy foglalkozott agyaggal.

Mindez jelzi, hogy ezt a módszert – mely alatt az említett hármas egységet értem – sohasem lehet elég korán, sőt elég későn sem elkezdeni.”

F. Orosz Sára DLA keramikusművész, a kerámia műhely művészeti vezetője

 

Aktuális tanfolyamunk: https://gimhaz.hu/workshopok/rajz-plasztika-keramia-tanfolyam-4/

 

Fotók I Tóth Péter I Fülöp Dániel Mátyás

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Aktuális