Katalógusok

Nézőpontok

2022

Nézőpontok – Megközelítések a Gödöllői Iparművészeti Műhely művészeti koncepciójában című katalógusunk a 2018 és 2020 között megvalósult programjainkon keresztül mutatja be művészeti koncepciónkat. Kiadványtervezés I Ipsics Barbara médiaművész I A borítótervet a GUBAHÁMORI építésziroda rajza alapján Ipsics Barbara készítette I Koncepcióalkotó és felelős szerkesztő I Hidasi Zsófia textiltervező művész, a GIM művészeti vezetője I Koncepcióalkotó és szerkesztő I Szabó Emma Zsófia művészettörténész I Grafikai elemek I Remsey Dávid grafikusművész

Kert a városban

2018

“A gödöllői műhely kerthez, kert-ideához kötődő kiállításai jelzik, hogy ez a művészcsapat legszívesebben mindig kertben: a természet kertjében és a szellemi kertben, az esztétikum kertjében időzik.” Wehner Tibor: Kerti művészeti séták

15 éves a GIM

2013

“...a gödöllői műhely tárgyaiban, műtárgyaiban és művészeti eseményeiben [...] mindig a megérzéseké és merendéseké, a vallomásos, tartózkodó, finom jelzéseké a fő szólam, a meditatív szemlélet a meghatározó, a lírai hangvétel, a bensőségesség az uralkodó.” Wehner Tibor: Gödöllő totális

Múzsák kertje Gödöllőn

2012

“A Múzsákkal hamarosan összetalálkozunk, valahányszor a kertbe vonulunk el, a magány oltalmáért vagy a barátok társaságáért. A Múzsák nem mások, mint természeti és kulturális voltunk vezérlő, formateremtő szellemei. [...] A művészet a Múzsák látogatásának lenyomata és megújító emléke. Ezért természetes helye a művészetnek a kert. Nem az elvonulás, hanem a fontos találkozások színhelye és inspirálója. “ Kodolányi Gyula: Múzsák a kertben

Kertek a barokk évben Gödöllőn

2011

"Az európai kert rejtélyes is tud lenni. A francia kert barokk labirintusa csak felülnézetből áttekinthető. Benne járva kereszteződések és útelágazások mindig új és meglepő választása elé kerülünk. Nem tudhatjuk, hogy már kifelé, vagy befelé haladunk. A labirintus persze veszélyes is. Nem olyan védett. A baj forrása belül van. A mitikus labirintus eredetileg félelmetes szörny lakhelye volt, akivel meg kellett küzdenie annak, aki túl akarta élni a sétát. És ha megküzdött is, még mindig nem lehetett biztos abban, hogy saját erejéből megtalálja a visszavezető utat. Szükség van a fonalakra. Kertben vagyunk most is. " Dr. Takács Imre

Üzenet, 10 éves jubileumi kiállítás

2008

“Az összegző jubileumi kiállításon 147 művész kisméretű munkákkal vett részt. Mindegyik alkotás üzenet a szépségről, a harmóniáról, az életről, a ma emberét foglalkoztató gondolatokról, eszmékről. A művekben a legkülönbözőbb művészeti technikák és kísérletek segítségével az anyag belső üzenete is megnyilvánul.” Katona Szabó Erzsébet

Téli kert

2008

“A tél pihenő idő. A téli kert-állapot: magba tömöríti, alvó szárba és levélbe sűríti az életerőt, hogy tavasszal újból elénk tárja a csodát.” Katona Szabó Erzsébet

Kortárs gödöllői kárpitok

2007

“A jelenkori gödöllői textilművészet sokrétű, összetett, a hely szellemével áthatott, száz esztendős tradícióra épülő jelenség. A hagyományos anyagok, technikák, és műformák [...] alkalmazása mellett számos egyedi eljárást és újító kezdeményezést is felfedezhetünk. [...] Fontos a mű kézműves jellege, a munkák magas fokú, nemegyszer bravúros mesterségbeli kivitele, ezáltal egyedisége és megismételhetetlensége, s elegáns, nagyvonaló, perfekt előadásmódja.” Wehner Tibor

Horror vacui

2006

“Ha a félelem és az üresség problematikáját és művészeti összefüggéseit vizsgáljuk, akkor a lét és a művészet legalapvetőbb kérdéseivel szembesülünk.” Wehner Tibor: Horror vacui

Gödöllői Iparművészeti Műhely 1998-2003

2003

“Ma is szükség van az összművészeti gondolatra, amely éppúgy áthatja a kiállítások képeit, mint a mindennapok bútorait, a használati eszközöket, vagy akár itt a lépcsőfordulóban kikelt kis magoncot. Szükség van a mindenben megnyilvánuló harmóniára, amelyet alkotó emberek hoztak létre jó szándékkal. “ Katona Szabó Erzsébet

Élmény és Eszmény

2001

“Jelen Élmény és Eszmény című kiállítás, amely a művésztelep létrejöttének centerániuma és a magyar millennium alkalmából különböző társadalmi, művészeti szervezetek, intézmények összefogásával valósulhatott meg, a gödöllői szellemiség előtti tisztelgés őszinte művészi szándékát tükrözi.” Mezei Ottó: Hommage á Gödöllő

Kert…

2001

“Abban az utcában, ahol Körösfői, Nagy Sándor, Leo Belmonte, Remsey Jenő lakott, s ahol a szövőműhely is működött, 1998-ban helyet kapott az új Gödöllői Iparművészeti Műhely egy sivár épületben és nagy, puszta telkén. Katona Szabó Erzsébet textilművész, aki 10 éve szenvedélyes kertész is, ide telepítette át tudását és növényeit, tovább kísérletezve erdei és vadvirágok, fák, mediterrán növények meghonosításával. Kertje “illatos kert”, mint volt a közelben elődeié, de ültetett sziklakertet, s van a telken gyümölcsös is. Az illatos kert ”színes kert”, színekre komponált.” Keserü Katalin

Kastély rezonancia

2000, 2001

"A Gödöllői Iparművészeti Műhely iparművész és képzőművész tagjai, valamint a meghívott vendégművészek a "kastéy-rezonancia" tematikához lazább vagy szorosabb szálakkal, áttételekkel kötődve [...] jelentkeznek egyedi kivitelezésű, funkcionális vagy autónom mű-tárgyakkal vagy tárgy-művekkel." Wehner Tibor

Gödöllői Iparművészeti Műhely

1998

"A Művésztelep a múlt ösztönző, folytatásra serkentő példája. Mi, itt élők, ha elfogadjuk ezt a múltat, s felmérjük különleges értékét, természetes kötelességünk a jó gazda gondosságával ápolni azt. Ennek az örökségnek a belső lényege egy minőségi viszonyulás művészethez, emberhez, élethez. Ez a minőség a követésben tiszteletre int, de soha sem annyira, hogy megelégedjünk az utánrezgés kellemességével." Remsey Flóra

Aktuális