Közalapítvány

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány működése

A Gödöllői Új Művészet Közalapítványt Gödöllő Város Önkormányzata hozta létre 1998-ban (bejegyzést nyert 1999-ben, mint közhasznú közalapítvány). Az alapító okirat szerint a közalapítvány célja, hogy támogatást nyújtson a képző- és iparművészet helyi hagyományainak ápolásához, a kortárs művészeti alkotómunka jobb körülményeinek megteremtéséhez, megismertetéséhez, a tehetséggondozáshoz.


A közalapítvány céljának
megvalósítása érdekében feladata (részletek az alapító okiratból):

.a közel 100 éves Gödöllői Művésztelep szellemiségéhez csatlakozó művészeti alkotómunka jobb körülményeinek elősegítése, a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége területi szervezetével, a Gödöllői Iparművészeti Műhellyel (GIM) egyetértésben, támogatás biztosítása a Gödöllői Művésztelep 100 éves évfordulójának méltó megünnepléséhez, művészeti tanfolyamok, művészeti képzések, továbbképzések, nyári művészeti táborok szervezése, fiatal művészek szervezett segítése, a gödöllői alkotóművészek (képzőművészek és iparművészek) jelenléte biztosításának elősegítése az országos és nemzetközi művészeti életben.”

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány elnöke 1998-2024 között Katona Szabó Erzsébet textilművész volt.

A kuratórium elnöke: Hidasi Zsófia
A kuratórium társelnöke: Kodolányi Gyula
A kuratórium titkára: Váraljai Bátki Margit
A kuratórium tagjai: Szabó Emma Zsófia, Kecskés József, Madácsi Gábor, Dr. Viszlói Tamás
A Felügyelő Bizottság tagjai: Liskáné Fóthi Zsuzsanna, Mészáros Judit, Incze Mózes

A GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY 2023. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
A Gödöllői Új Művészet Közalapítványt 1998. július 1-i hatállyal alapította Gödöllő Város Önkormányzata. A Pest Megyei Bíróság az 1999. január 15-én kelt 1.Pk.60.233/1998/8 számú végzésével, a 1665. szám alatt vette nyilvántartásba a szervezetet.
Székhelye: 2100 Gödöllő, Körösfői Kriesch Aladár utca 15-17.
Adószáma: 18680968-1-13
Célja: támogatni a képző- és iparművészet helyi hagyományainak ápolását, hozzájárulni a kortárs művészeti alkotások megismertetéséhez, az alkotómunka körülményeinek javításához, valamint a tehetséggondozáshoz.
Cél szerinti tevékenysége megfelel a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben megfogalmazott „kulturális tevékenység”, valamint „kulturális örökség megóvása” kategóriáknak és a bírósági végzés értelmében közhasznú besorolású. Legfőbb döntéshozó szerve a hét tagból álló kuratórium, működésének ellenőrzését 3 fős felügyelő bizottság látja el.
A közhasznúsági jelentés az egyszerűsített éves beszámoló mérlege alapján készült. Az üzleti év mérleg fordulónapja 2023. december 31.
2023. ÉVI VAGYON MÉRLEG – VAGYON FELHASZNÁLÁS (eFt-ban)
Eszközök összesen: 17.991 eFt
Források összesen: 17.991 eFt
2023. ÉVI EREDMÉNY KIMUTATÁS – SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ (eFt-ban)
Összes közhasznú tevékenysége bevétele: 12.103 eFt
Összes közhasznú tevékenység ráfordításai: 11.100 eFt
Közhasznú tevékenység eredménye: +1.003 eFt
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS
Az alapító, Gödöllő Város Önkormányzata 6.200.000 Ft-tal támogatta az alkotóház működését és programjait. A Nemzeti Kulturális Alap (Iparművészeti Kollégium) 3.662.000 Ft-tal járult hozzá a Közalapítvány szakmai programjainak megvalósításához. A 2021-ben elindított támogatói program keretében 2023-ban a Florárium támogatói tárgyakból 1.638.723 Ft támogatás származott. Tükröződések támogatási céladomány 5.220.595 Ft, melyet elhatárolt a Közalapítvány. Kiadványok és katalógusok eladásából 9.600 Ft folyt be; látogatói adomány 113.000 Ft volt, amelyet a Közalapítvány működésére fordítottunk.

ADÓ 1%
A 2021-es adóévi adó 1% felajánlásokból összegyűlt, és 2022-ben kiutalt 95.302 Ft-ot a Matrix of Flowers textilművészeti kiállítás és azt megelőző workshop költségeire fordítottuk: 2 db olló, hand-tufting szövet, hand-tufting kerethez szükséges szöges léc, hand-tufting vágógép és 25 kg fonal vásárlására. A 2022-es adóévi adó 1% felajánlásokból összegyűlt, és 2023-ban kiutalt SZJA 1% 123.326 Ft volt, amelyet a 2024-es évre elhatároltunk.

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI
A vezető tisztségviselők (elnökség, kuratórium) tevékenységükért díjazásban nem részesültek.
A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMOLÓJA
A Közalapítvány az alábbi programokat valósította meg 2023-ban:
2023. 04. 15. I Közösségi kertészkedés
2023. 04. 29. – 08.19. I Dialógus I Kaliczka Patrícia festőművész és Melkovics Tamás szobrászművész kiállítása
2023. 05. 13. I Múltidéző művésztelep séta
2023. 05. 13. – 08. 20.  I Telepesek I Élesdi Művésztelep kiállításának megnyitója a Várkapitányi Lakban
2023. 06. 03. I Mycorrhiza I zenei program a Dialógus kiállításhoz kapcsolódóan
Metanoia I audiovizuális performansz a GIM kertjében
2023. 06. 24. I Múltidéző művésztelep séta
2023. 06. 24. I Múzeumok Éjszakája I kreatív gyerekprogramok a Dialógus kiállításhoz kapcsolódóan
2023. 07. 08. I Animációs vetítés a GIM-ház kertjében I MOME Animációk
2023. 10. 08. – 2024. 06. 30. I Matrix of Flowers textilművészeti kiállítás
2023. 10. 28. I Közösségi kertészkedés
2023. 11. 25. I Virágok között I alkotói nap családoknak
2023. 12. 09. és 16. I GIM Karácsonyi Design Vásár
A Közalapítvány legfontosabb közhasznú tevékenysége a kiállítások és szakmai programok szervezése mellett a múzeumpedagógiai és tehetséggondozó munka volt. 2023. április 15. és december 20. között művésztanárok vezetésével képző- és iparművészeti tanfolyamok valósultak meg az alkotóházban (kárpit- és szőnyegszövés; rajz-plasztika-kerámia; rajz, kortárs szövés, textiltervezés). A nyári intenzív időszakban új workshopokkal bővült a GIM oktatási programja.

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány részletes közhasznúsági jelentése a Közalapítvány székhelyén tekinthető meg.

A GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY 2022. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A Gödöllői Új Művészet Közalapítványt 1998. július 1-i hatállyal alapította Gödöllő Város Önkormányzata. A Pest Megyei Bíróság az 1999. január 15-én kelt 1.Pk.60.233/1998/8 számú végzésével, a 1665. szám alatt vette nyilvántartásba a szervezetet.

Székhelye: 2100 Gödöllő, Körösfői Kriesch Aladár utca 15-17.
Adószáma: 18680968-1-13

Célja: támogatni a képző- és iparművészet helyi hagyományainak ápolását, hozzájárulni a kortárs művészeti alkotások megismertetéséhez, az alkotómunka körülményeinek javításához, valamint a tehetséggondozáshoz.

Cél szerinti tevékenysége megfelel a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben megfogalmazott „kulturális tevékenység”, valamint „kulturális örökség megóvása” kategóriáknak és a bírósági végzés értelmében közhasznú besorolású. Legfőbb döntéshozó szerve a hét tagból álló kuratórium, működésének ellenőrzését 3 fős felügyelő bizottság látja el.

A közhasznúsági jelentés az egyszerűsített éves beszámoló mérlege alapján készült. Az üzleti év mérleg fordulónapja 2022. december 31.

 1. ÉVI VAGYON MÉRLEG – VAGYON FELHASZNÁLÁS (eFt-ban)
  Eszközök összesen: 15.365 eFt
  Források összesen:  15.365 eFt
 2. ÉVI EREDMÉNY KIMUTATÁS – SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ (eFt-ban)
  Összes közhasznú tevékenysége bevétele: 17.043 eFt
  Összes közhasznú tevékenység ráfordításai: 15.881 eFt
  Közhasznú tevékenység eredménye: +1.162 eFt

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS
Az alapító, Gödöllő Város Önkormányzata 4.400 eFt-tal támogatta az alkotóház működését és programjait.
A Nemzeti Kulturális Alap (Iparművészeti Kollégium, Képzőművészeti Kollégium) 5.355 eFt-tal, a Magyar Művészeti Akadémia 2 millió Ft pályázati úton elnyert támogatással járult hozzá a Közalapítvány szakmai programjainak megvalósításához.

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI
A vezető tisztségviselők (elnökség, kuratórium) tevékenységükért díjazásban nem részesültek.

A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMOLÓJA

TERMÉSZETES MONOKRÓM – csoportos képzőművészeti kiállítás (BILICZKI ANETT üveg- és vizuális művész | KOVÁCS KITTI festőművész | MÁRTON ENIKŐ vizuális művész | ÚJSZÁSZI TÜNDE vizuális művész);

TÜKRÖZŐDÉSEK – támogatói eseménysorozat a gödöllői Várkapitányi Lak épületében; képző- és iparművészeti kiállítás & vásár (ANTI SZABÓ JÁNOS képzőművész | BAJKÓ DÁNIEL festőművész | BARABÁS MÁRTON Munkácsy Mihály-díjas képzőművész | BÁRÁNY FANNI textiltervező növendék I BERECZ VANDA iparművész | BIKÁCSI DANIELA Munkácsy Mihály-díjas festőművész | BILICZKI ANETT üvegművész | BOCZ BEÁTA kárpitművész | BÖRCSÖK ANNA ékszertervező művész | BORGÓ GYÖRGY Munkácsy Mihály-díjas festőművész | BUCSI ÁRPÁD képzőművész | ÉGER CSENGE textiltervező hallgató I F. OROSZ SÁRA DLA keramikusművész | FABÓK- DOBRIBÁN FATIME DLA festőművész | FAZEKAS VERONIKA ékszertervező művész | FEKETE FRUZSI ékszertervező művész | FÓRIS KATALIN textilművész | GUBA ILKA képzőművész | HIDASI ZSÓFIA textiltervező művész | HORÁNYI KINGA ékszertervező művész | INCZE MÓZES festőművész | JÁNOSI NIKOLETT grafikusművész | JERMAKOV KATALIN Ferenczy Noémi-díjas ötvösművész | KALICZKA PATRÍCIA festőművész | KÁNTOR JÓZSEF képzőművész | KATONA SZABÓ ERZSÉBET Ferenczy Noémi-díjas textilművész | KECSKÉS FANNI textiltervező művész I KELECSÉNYI CSILLA Ferenczy Noémi-díjas textilművész | KERESZTES DÓRA Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész | KISS ILONA Munkácsy Mihály-díjas grafikusművész | KODOLÁNYI GYULA Kossuth-díjas költő | KOVÁCS KITTI festőművész | KOVÁCS MÓNIKA textilművész | KÖVES RENÁTA textiltervező hallgató I KUN ÉVA Ferenczy Noémi-díjas keramikusművész | MÁRTON ENIKŐ vizuális művész | MÁTYÁSI PÉTER képzőművész | NAGY JUDIT Munkácsy Mihály-díjas kárpitművész | NÁDAS ALEXANDRA festőművész I NEUZER ZSÓFIA ékszertervező művész | OLAJOS GYÖRGY Munkácsy Mihály-díjas grafikusművész | OROSZ ISTVÁN Kossuth-díjas grafikusművész | PATAKI TIBOR Munkácsy Mihály-díjas festőművész | PATTANTYÚS GERGELY DLA Ferenczy Noémi-díjas üvegtervező művész | PÉRELI ZSUZSA Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas kárpitművész | REMSEY DÁVID grafikusművész I REMSEY FLÓRA (1950-2014) Ferenczy Noémi-díjas kárpitművész | RÉNYI KRISZTINA Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész | SINKOVITS ZSUZSANNA keramikusművész | SIPOS LILI textiltervező hallgató I SZABÓ LILLA LAURA textiltervező hallgató I SZŐCS MIKLÓS TUI Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész | SZUPPÁN IRÉN (1926-2016) Munkácsy Mihály-díjas textilművész | T. DOROMBY MÁRIA Ferenczy Noémi-díjas textilművész | TEMESI APOL textilművész | TENGELY NÓRA ékszertervező művész | UJVÁRY BERTA textiltervező művész I ÚJSZÁSZI TÜNDE vizuális művész | VARGA MELINDA szobrászművész | VÁGI FLÓRA ékszertervező művész I VESZPRÉMI GABRIELLA textiltervező művész | ZAKAR JÓZSEF keramikusművész)

KATALÓGUS BEMUTATÓ – a Nézőpontok, Megközelítések a Gödöllői Iparművészeti Műhely művészeti koncepciójában című katalógus bemutatója

ANIMÁCIÓS EST a Várkapitányi Lak falán – válogatás a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem animáció szakos hallgatóinak munkáiból

TERRA PROFONDA KONCERT a Várkapitányi Lakban

LEDPUPPETS PERFORMANSZ – a Tükröződések kiállítás záróeseménye

MÚLTIDÉZŐ MŰVÉSZTELEP SÉTÁK – ismerkedés a gödöllői szecessziós művésztelep történetével és Nagy Sándor egykori műteremházával

KÖZÖSSÉGI KERTRENDEZÉS a Gim-ház kertjében

ŐSZI KÉPZŐ-ÉS IPARMŰVÉSZETI VÁSÁR – támogatói művészeti vásár, a Gödöllői Iparművészeti Műhely épületének felújítása érdekében

MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMOK (FEDEZD FEL A MŰTÁRGYAKAT! a Tükröződések kiállításon

MESÉS NAGY SÁNDOR-HÁZ – művésztelep séta és foglalkozás óvodásoknak és iskolásoknak)

MEGJELENÉS KÜLSŐ HELYSZÍNEN (Tükröződések kiállítás iparművészeti tárgyaiból válogatás nagyméretű fotókon a budapesti Anker köz köztéri installációs elemein)

A Közalapítvány legfontosabb közhasznú tevékenysége a felkészítő, képző, és tehetséggondozó munka volt. 2022. január 1. és október 31. között művésztanárok vezetésével képző- és iparművészeti tanfolyamok valósultak meg az alkotóházban (kárpit- és szőnyegszövés; rajz-plasztika-kerámia; rajz, kortárs szövés, textiltervezés). A 2022. novemberi bezárás után a rajz-plasztika-kerámia és a textiltervező tanfolyam egy ideiglenes irodában, a kárpit- és szőnyegszövő tanfolyam a Frédéric Chopin Zeneiskolában kapott helyet, a kortárs szövő tanfolyam szünetelt. A nyári intenzív időszakban új workshopokkal bővült a GIM oktatási programja (3×3 napos textiles workshopok: növényi fonalfestés – szövés – varrás), és elindítottuk kreatív táborunkat 7-12 éves gyermekeknek. 

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány részletes közhasznúsági jelentése a Közalapítvány székhelyén tekinthető meg.

 

A GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY 2021. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A Gödöllői Új Művészet Közalapítványt 1998. július 1-i hatállyal alapította Gödöllő Város Önkormányzata. A Pest Megyei Bíróság az 1999. január 15-én kelt 1.Pk.60.233/1998/8 számú végzésével, a 1665. szám alatt vette nyilvántartásba a szervezetet.

Székhelye: 2100 Gödöllő, Körösfői Kriesch Aladár utca 15-17.
Adószáma: 18680968-1-13

Célja: támogatni a képző- és iparművészet helyi hagyományainak ápolását, hozzájárulni a kortárs művészeti alkotások megismertetéséhez, az alkotómunka körülményeinek javításához, valamint a tehetséggondozáshoz.

Célszerinti tevékenysége megfelel a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben megfogalmazott „kulturális tevékenység”, valamint „kulturális örökség megóvása” kategóriáknak és a bírósági végzés értelmében közhasznú besorolású. Legfőbb döntés hozó szerve a hét tagból álló kuratórium, működésének ellenőrzését 3 fős felügyelő bizottság látja el.

A közhasznúsági jelentés az egyszerűsített éves beszámoló mérlege alapján készült. Az üzleti év mérleg fordulónapja 2021. december 31.

2021. ÉVI VAGYON MÉRLEG – VAGYON FELHASZNÁLÁS (eFt-ban)
Eszközök összesen: 8.812 eFt
Források összesen:  8.812 eFt

2021. ÉVI EREDMÉNY KIMUTATÁS – SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ (eFt-ban)
Összes közhasznú tevékenysége bevétele: 11.147 eFt
Összes közhasznú tevékenység ráfordításai: 9.396 eFt
Közhasznú tevékenység eredménye: +1.751 eFt

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS
Az alapító, Gödöllő Város Önkormányzata 4.000 eFt-tal támogatta az alkotóház működését és programjait.
A Nemzeti Kulturális Alap (Iparművészeti Kollégium, Képzőművészeti Kollégium) 1.955 eFt-tal, pályázati úton elnyert támogatással járult hozzá a Közalapítvány szakmai programjai megvalósításához.

ADÓ 1%
A 2020-as adóévi adó 1% felajánlásokból összegyűlt, és 2021-ben kiutalt 100 792 Ft-ot a Tükröződések kiállítás költségeire fordítottuk: a művek installálásának idején képkeretezésre, képkeretek és légpárnás fólia vásárlására.

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI
A vezető tisztségviselők (elnökség, kuratórium) tevékenységükért díjazásban nem részesültek.

A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMOLÓJA

BAJKÓ DÁNIEL festőművész kiállítása; PÁRHUZAMOS SZÁLAK – Kortárs képzőművészeti projektek ez egykori gödöllői szecessziós művésztelephez kapcsolódó helyszíneken (ERŐSS ILDIKÓ szobrászművész I GÓG ANGÉLA ételtervező művész I GÓG EMESE videóművész I HIDASI ZSÓFIA textilművész I HORVÁTH ÁGI képzőművész I KECSKÉS FANNI textilművész I MÁTYÁSI PÉTER képzőművész I REMSEY DÁVID grafikusművész I SZABÓ-NYULÁSZ MELINDA animációs rendező, illusztrátor I TÓTH ÁDÁM formatervező művész I VARGA MELINDA szobrászművész I ZALA ZSÓFIA formatervező művész); FLORÁRIUM – A szecessziós gödöllői művésztelep alkotásaiból inspirálódott kortárs minta- és struktúrakollekciók – Csoportos textilművészeti kiállítás (BÁRÁNY FANNI textiltervező növendék I ÉGER CSENGE textiltervező hallgató BA I KECSKÉS FANNI textiltervező hallgató MA I KÖVES RENÁTA textiltervező hallgató BA I SIPOS LILI textiltervező hallgató BA I SZABÓ LILLA LAURA textiltervező hallgató BA I UJVÁRY BERTA textiltervező hallgató MA); SZEMÉLYES EMLÉKEK NYOMÁBAN – beszélgetés a művésztelep alkotóinak leszármazottaival; PILLANATKÉPEK A REMSEY-CSALÁD ÉLETÉBŐL – Párhuzamos szálak – záróesemény; LÁNCOLAT – Vizuális gyakorlatok természeti inspirációra – tehetséggondozó műhely; PÁRHUZAMOS SZÁLAK tematikus művésztelep program – Helyspecifikus, interdiszciplináris képzőművészeti installációk az egykori gödöllői szecessziós művésztelephez kapcsolódó helyszíneken; FLORÁRIUM mentorprogram; EMLÉKMONTÁZSOK – művészeti foglalkozás; FLORÁRIUM – csoportos textilművészeti kiállítás – művészetpedagógiai program

A Közalapítvány legfontosabb közhasznú tevékenysége a felkészítő, képző, és tehetséggondozó munka volt. Évközben és a nyári intenzív tanfolyamok keretében, művésztanárok vezetésével képző- és iparművészeti tanfolyamok valósultak meg az alkotóházban (gobelinszövés-, kerámia-plasztika, textil-rajz, festészet és képzőművészet).

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány részletes közhasznúsági jelentése a Közalapítvány székhelyén tekinthető meg.

 

 A GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY 2020. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A Gödöllői Új Művészet Közalapítványt 1998. július 1-i hatállyal alapította Gödöllő Város Önkormányzata. A Pest Megyei Bíróság az 1999. január 15-én kelt 1.Pk.60.233/1998/8 számú végzésével, a 1665. szám alatt vette nyilvántartásba a szervezetet.

Székhelye: 2100 Gödöllő, Körösfői Kriesch Aladár utca 15-17.
Adószáma: 18680968-1-13

Célja: támogatni a képző- és iparművészet helyi hagyományainak ápolását, hozzájárulni a kortárs művészeti alkotások megismertetéséhez, az alkotómunka körülményeinek javításához, valamint a tehetséggondozáshoz.

Célszerinti tevékenysége megfelel a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben megfogalmazott „kulturális tevékenység”, valamint „kulturális örökség megóvása” kategóriáknak és a bírósági végzés értelmében közhasznú besorolású. Legfőbb döntés hozó szerve a hét tagból álló kuratórium, működésének ellenőrzését 3 fős felügyelő bizottság látja el.

A közhasznúsági jelentés az egyszerűsített éves beszámoló mérlege alapján készült. Az üzleti év mérleg fordulónapja 2020. december 31.

2020. ÉVI VAGYON MÉRLEG – VAGYON FELHASZNÁLÁS (eFt-ban)
Eszközök összesen: 9.101 eFt
Források összesen:  9.101 eFt

2020. ÉVI EREDMÉNY KIMUTATÁS – SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ (eFt-ban)
Összes közhasznú tevékenysége bevétele: 6.128 eFt
Összes közhasznú tevékenység ráfordításai: 4.631 eFt
Közhasznú tevékenység eredménye: +1.497 eFt

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS
Az alapító, Gödöllő Város Önkormányzata 3.870 eFt-tal támogatta az alkotóház működését és programjait.
A Nemzeti Kulturális Alap (Iparművészeti Kollégium, Képzőművészeti Kollégium, Építőművészeti Kollégium) 3.235 eFt-tal, pályázati úton elnyert támogatással; a Magyar Művészeti Akadémia 673 eFt-tal, pályázati úton elnyert támogatással; a Nemzeti Tehetség Program (Miniszterelnökség) 1.200 eFt-tal, pályázati úton elnyert támogatással járult hozzá a Közalapítvány szakmai programjai megvalósításához.

ADÓ 1%
A 2019-es adóévi személyi jövedelemadó 1% felajánlásokból összegyűlt, és 2020-ban kiutalt 105 524 Ft-ot a Párhuzamos szálak című kiállítás költségeire fordítottuk: a hangosításhoz szükséges eszközbérlésre, az előadóművészek honoráriumára és a művészek közös akciójának keretében megvalósuló kertrekonstrukcióhoz szükséges növények vásárlására.

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI
A vezető tisztségviselők (elnökség, kuratórium) tevékenységükért díjazásban nem részesültek.

A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMOLÓJA

A KORTÁRS ÉKSZER – fiatal ékszerművészek (Börcsök Anna, Fazekas Veronika, Fekete Fruzsi, Horányi Kinga, Lőrincz Réka, Neuzer Zsófi, Tengely Nóra, Vági Flóra, Veszprémi Gabriella) csoportos kiállítása; EMLÉKNYOMOK – Fóris Katalin textilművész kiállítása, LEDPUPPETS performansz – Vizuális utazás vízen és fényeken keresztül a GIM-ház kertjében; 21. SZÁZADI MŰVÉSZI IDENTITÁSOK – ÉKSZERBEN ELBESZÉLVE – Kerekasztal beszélgetés A kortárs ékszer című kiállításhoz kapcsolódóan (a beszélgetés résztvevői: Vági Flóra, Börcsök Anna, Fekete Fruzsi, Horányi Kinga, Neuzer Zsófia, Tengely Nóra; a beszélgetés koncepcióját összeállította Spengler Katalin műgyűjtő, művészeti tanácsadó); TÉGLAARCHITEKTÚRA WORKSHOP – Téglaarchitektúra elméletben és gyakorlatban – Építészeti szakmai workshop a gödöllői Főépítészi Iroda és a Gödöllői Iparművészeti Műhely szervezésében (előadók: Dévényi Tamás építész, Mészáros Judit, Gödöllő város főépítésze, Kruppa Gábor építész, Guba Sándor és Hámori Péter építészek).

A Közalapítvány legfontosabb közhasznú tevékenysége a felkészítő, képző, és tehetséggondozó munka volt. Évközben és a nyári intenzív tanfolyamok keretében, művésztanárok vezetésével képző- és iparművészeti tanfolyamok valósultak meg az alkotóházban (gobelinszövés-, kerámia-plasztika, textil-rajz, festészet és képzőművészet).

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány részletes közhasznúsági jelentése a Közalapítvány székhelyén tekinthető meg.

 


A GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY 2019.
ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A Gödöllői Új Művészet Közalapítványt 1998. július 1-i hatállyal alapította Gödöllő Város Önkormányzata. A Pest Megyei Bíróság az 1999. január 15-én kelt 1.Pk.60.233/1998/8 számú végzésével, a 1665. szám alatt vette nyilvántartásba a szervezetet.

Székhelye: 2100 Gödöllő, Körösfői Kriesch Aladár utca 15-17.
Adószáma: 18680968-1-13

Célja: támogatni a képző- és iparművészet helyi hagyományainak ápolását, hozzájárulni a kortárs művészeti alkotások megismertetéséhez, az alkotómunka körülményeinek javításához, valamint a tehetséggondozáshoz.

Célszerinti tevékenysége megfelel a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben megfogalmazott „kulturális tevékenység”, valamint „kulturális örökség megóvása” kategóriáknak és a bírósági végzés értelmében közhasznú besorolású. Legfőbb döntés hozó szerve a hét tagból álló kuratórium, működésének ellenőrzését 3 fős felügyelő bizottság látja el.

A közhasznúsági jelentés az egyszerűsített éves beszámoló mérlege alapján készült. Az üzleti év mérleg fordulónapja 2019. december 31.

2019. ÉVI VAGYON MÉRLEG – VAGYON FELHASZNÁLÁS (eFt-ban)
Eszközök összesen: 5.871 eFt
Források összesen: 5.871 eFt

2019. ÉVI EREDMÉNY KIMUTATÁS – SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ (eFt-ban)
Összes közhasznú tevékenysége bevétele: 5.744 eFt
Összes közhasznú tevékenység ráfordításai: 5.651 eFt
Közhasznú tevékenység eredménye: -46 eFt

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS
Az alapító, Gödöllő Város Önkormányzata 3.501 eFt-tal támogatta az alkotóház működését és programjait.
A Nemzeti Kulturális Alap Iparművészeti Szakmai Kollégiuma 2.031 eFt-tal, pályázati úton elnyert támogatással járult hozzá a Közalapítvány szakmai programjai megvalósításához.

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI
A vezető tisztségviselők (elnökség, kuratórium) tevékenységükért díjazásban nem részesültek.

A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMOLÓJA

KONTRASZTOK/PIXELEK Pápai Lívia DLA Ferenczy Noémi-díjas és Tápai Nóra textilművészek kiállításának záróeseménye; GEOMETRIA Kántor József képzőművész és Zakar József keramikusművész kiállítása; FŰZprojekt Közösségi tervezésen alapuló művészeti projekt a Körösfői utcában; Előadás a fűzépítés technikájáról és a fűzstruktúrák elültetése; KÉK-FEKETE-PIROS Bőrkollázsok és papírkollázsok Katona Szabó Erzsébet Ferenczy Noémi-díjas textilművész önálló kiállítása, kapcsolódó szakmai programok; Múzeumok Éjszakája Katona Szabó Erzsébet szakmai tárlatvezetése; Finisszázs: beszélgetés és  szakmai program; KONTEXTUS Temesi Apol és Újszászi Tünde textilművészek kiállítása és szakmai program; SLOW ANIMÁCIÓK Animációs est a kertben; A MŰVÉSZI IPAR Nagy Sándorra (1869–1950) emlékeztünk, Városi Múzeummal közös kiállítás, Tárlatvezetés: Őriné Nagy Cecília szakmai tárlatvezetései; Finisszázs A kiállítás záróeseménye vendégművészek közreműködésével (balladák)

A Közalapítvány legfontosabb közhasznú tevékenysége a felkészítő, képző, és tehetséggondozó munka volt. Évközben és a nyári intenzív tanfolyamok keretében, művésztanárok vezetésével képző- és iparművészeti tanfolyamok valósultak meg az alkotóházban (gobelinszövés-, kerámia-plasztika, textil-rajz, festészet és képzőművészet).

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány részletes közhasznúsági jelentése a Közalapítvány székhelyén tekinthető meg.

 

A GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY 2018. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A Gödöllői Új Művészet Közalapítványt 1998. július 1-i hatállyal alapította Gödöllő Város Önkormányzata. A Pest Megyei Bíróság az 1999. január 15-én kelt 1.Pk.60.233/1998/8 számú végzésével, a 1665. szám alatt vette nyilvántartásba a szervezetet.

Székhelye: 2100 Gödöllő, Körösfői Kriesch Aladár utca 15-17.

Célja: támogatni a képző- és iparművészet helyi hagyományainak ápolását, hozzájárulni a kortárs művészeti alkotások megismertetéséhez, az alkotómunka körülményeinek javításához, valamint a tehetséggondozáshoz.

Cél szerinti tevékenysége megfelel a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben megfogalmazott „kulturális tevékenység”, valamint „kulturális örökség megóvása” kategóriáknak és a bírósági végzés értelmében közhasznú besorolású.

Legfőbb döntés hozó szerve a hét tagból álló kuratórium, működésének ellenőrzését 3 fős felügyelő bizottság látja el.

A közhasznúsági jelentés az egyszerűsített éves beszámoló mérlege alapján készült. Az üzleti év mérleg fordulónapja 2018. december 31.

Adószáma: 18680968-1-13

2018. ÉVI VAGYON MÉRLEG – VAGYON FELHASZNÁLÁS (e Ft-ban)
Eszközök összesen: 5.847 e Ft
Források összesen: 5.847 e Ft

2018. ÉVI EREDMÉNY KIMUTATÁS – SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ (eFt-ban)
Összes közhasznú tevékenysége bevétele: 8.271 e Ft
Összes közhasznú tevékenység ráfordításai: 8.669 e Ft
Közhasznú tevékenység eredménye: -397 e Ft

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS
Az alapító, Gödöllő Város Önkormányzata 3.074 e Ft-tal támogatta az alkotóház működését és programjait.
A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Szakmai Kollégiuma 4.445 e Ft-tal, pályázati úton elnyert támogatással járult hozzá a Közalapítvány szakmai programjai megvalósításához.

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI
A vezető tisztségviselők (elnökség, kuratórium) tevékenységükért díjazásban nem részesültek.

A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMOLÓJA

DOKUMENTUMOK c. kiállítás – Fotókon, meghívókon, plakátokon keresztül idézték fel a 20 éve alakult Műhely fontos szakmai és kulturális eseményeit; STÚDIÓK címmel fiatal művészek munkáit mutatták be, akik a GIM-Házban kezdték művészeti tanulmányaikat, később a BME-re, a MOME-re nyertek felvételt; A STÚDIÓK kiállításhoz kapcsolódó szakmai est, címe: Építészek – Látványtervek, Építészeti vizualizációk több szemszögből; Múzeumok Éjszakája Gödöllőn; TRANSZPARENS TEREK képző – és iparművészek kooperáción alapuló projektjei voltak láthatók a kiállítótérben, a kertben, a Remsey-házban és a Kálvária belső terében; KONTRASZTOK / PIXELEK – Pápai Lívia DLA Ferenczy Noémi-díjas, és Tápai Nóra textilművészek közös kiállítása

A Közalapítvány legfontosabb közhasznú tevékenysége a felkészítő, képző, és tehetséggondozó munka volt. Évközben és a nyári intenzív tanfolyamok keretében, művésztanárok vezetésével képző- és iparművészeti tanfolyamok valósultak meg az alkotóházban (gobelinszövés-, kerámia-plasztika, textil-rajz, festészet és képzőművészet).

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány részletes közhasznúsági jelentése a Közalapítvány székhelyén tekinthető meg.

 

A GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY 2017. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A közhasznúsági jelentés az egyszerűsített éves beszámoló mérlege alapján készült. Az üzleti év mérleg fordulónapja 2017. december 31.

Adószáma: 18680968-1-13

2017. ÉVI VAGYON MÉRLEG – VAGYON FELHASZNÁLÁS (e Ft-ban)
Eszközök összesen: 5.850 eFt
Források összesen: 5.850 eFt

2017. ÉVI EREDMÉNY KIMUTATÁS – SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ (eFt-ban)
Összes közhasznú tevékenysége bevétele: 5.512 eFt
Összes közhasznú tevékenység ráfordításai: 5.462 eFt
Közhasznú tevékenység eredménye: 50 eFt

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS
Az alapító, Gödöllő Város Önkormányzata 3.416 eFt-tal támogatta az alkotóház működését és programjait.
A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Szakmai Kollégiuma 1.587 eFt-tal, pályázati úton elnyert támogatással járult hozzá a Közalapítvány szakmai programjai megvalósításához.

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI
A vezető tisztségviselők (elnökség, kuratórium) tevékenységükért díjazásban nem részesültek.

A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMOLÓJA

Kiállítások
Műhelymunkák címmel beszámoló kiállítás a GIM-Házban működő művészeti tanfolyamok munkáiból; a kék magasba szállok … címmel rendezett ünnepi zászlókiállítás Erzsébet királyné emlékév keretében; Múzeumok Éjszakája Gödöllőn;
Sirály-álom címmel az ünnepi zászlókiállítás záróeseménye, és a kiállítási katalógus bemutatása; BRÁDÁÉK címmel csoportos, képző- és iparművészeti kiállítás;

Oktatási program – művészeti tanfolyamok
A Közalapítvány legfontosabb közhasznú tevékenysége a felkészítő, képző, és tehetséggondozó munka volt. Évközben és a nyári intenzív tanfolyamok keretében, művésztanárok vezetésével képző- és iparművészeti tanfolyamok valósultak meg az alkotóházban (gobelinszövés-, kerámia-plasztika, textil-rajz, festészet és képzőművészet).

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány részletes közhasznúsági jelentése a Közalapítvány székhelyén tekinthető meg.

 

A GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY 2016. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A közhasznúsági jelentés az egyszerűsített éves beszámoló mérlege alapján készült. Az üzleti év mérleg fordulónapja 2016. december 31. Adószáma: 18680968-1- 13

2016. ÉVI MÉRLEG – VAGYON FELHASZNÁLÁS (eFt-ban)
Eszközök összesen: 5 952 eFt
Források összesen: 5 952 eFt

2016. ÉVI EREDMÉNY KIMUTATÁS – SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ (eFt-ban)
Összes közhasznú tevékenysége bevétele: 3 672 eFt
Összes közhasznú tevékenység ráfordításai: 3 672 eFt
Közhasznú tevékenység eredménye: 0 eFt

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS
1. Az alapító, Gödöllő Város Önkormányzata 2 884 eFt-tal támogatta az alkotóház működését és programjait.
2. A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Szakmai Kollégiuma 697 eFt-tal, pályázati úton elnyert támogatással járult hozzá a Közalapítvány szakmai programjai megvalósításához.

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI
A vezető tisztségviselők (elnökség, kuratórium) tevékenységükért díjazásban nem részesültek.

A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMOLÓJA

Kiállítások
GÖMB a GIM-ben címmel gödöllői művészek csoportos képző- és iparművészeti kiállítása; GIM-TÖRTÉNETEK címmel csoportos, képző- és iparművészeti kiállítás; MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA GÖDÖLLŐN; Természet-Művészet címmel képzőművészeti kiállítás a GIM-Ház kertjében; „A VILÁG FELETT” címmel a Remsey család négy generációja öthelyszínes kiállítás Gödöllőn, Valahonnan valahová címmel Remsey Flóra és Remsey Dávid kiállítása a GIM-Házban

Oktatási program – Művészeti tanfolyamok
A Közalapítvány legfontosabb közhasznú tevékenysége a felkészítő, képző, és tehetséggondozó munka volt. Évközben és a nyári intenzív tanfolyamok keretében, művésztanárok vezetésével képző- és iparművészeti tanfolyamok valósultak meg az alkotóházban (gobelinszövés-, kerámia-plasztika, textil-rajz, festészet és képzőművészet).

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány részletes közhasznúsági jelentése a Közalapítvány székhelyén tekinthető meg.

 

Az elmúlt évek (2010-2015) közhasznúsági jelentései a Közalapítvány – Archívum oldalon tekinthetők meg.

Aktuális