Kaliczka Patrícia festőművész

Kaliczka Patrícia kollázsszerű képtereinek szembetűnő vonása a különböző stílusokhoz kötött anyag, szín és kompozíciós megoldások egy művön belül történő alkalmazása; festői nyelvében nem választható el az absztrakt vagy figurális művészetre jellemző gyakorlat. Képei a világ térbeli és időbeli átjárhatóságára, a tudat és tudattalan együttes jelenlétére reflektálnak. Műveiben az úton levést, az énkeresést, a kritikai kijelentések szintézisét, illetve a képek előterében lezajló narratívákat és festészeti történéseket a háttér absztrakt struktúrái fogják össze.

Aktuális