Kodolányi Gyula költő

Kodolányi Gyula Kossuth-díjas költő, műfordító, irodalomtörténész, egyetemi oktató. 2007-ben kezdett improvizációkat írni William Shakespeare szonettjeiből kiragadott angol idézetekre. Saját elmondása szerint figyelni kezdte azt a meditációt, amit a szonettek egy-egy szava vagy sora elindított benne. Szabadon engedve képzeletét lejegyezte a létrejött mondatokat, töredékeket és ezekből formált rímtelen szonetteket, tizennégysoros verseket. Ezekben egy Shakespeare-i világ találkozik a költő modern kori lényével, az arany kor angolja a mai magyar nyelvvel. Így történt ez a 71. szonett esetén is, az ihlető angol kifejezések meg is jelennek a versben, teret engedve a játéknak is.

Aktuális