Nádas Alexandra festőművész

Nádas Alexandra a Tájnaplók sorozatban találta meg azt a festői nyelvet, amely az életmű motivikus és tematikus gazdagodásához vezetett. Épületábrázolásain ekkor jelennek meg az itáliai trecento művészetből transzformált axonometrikus vagy síkra redukált épülettagozatok. Ahhoz, hogy ezek a művek ne önmagukban hajót, medencét vagy fürdőházat jelentsenek, szükség van ránk, nézőkre, akik a művekkel dialógust alkotva belépünk a szimbólumokkal telített világ ajtaján. Nádas Alexandra képi világában felismerjük a formát, érezzük a képekből áradó nyugalom és a szerkesztés általi pontosság ötvözetét, és megtapasztaljuk a lírai váratlanságot. „Nem csak a jelent keresem, hanem a belénk ágyazott múltat, a lehetséges jövőt, a megoldhatatlan kompromisszumokat. Az emberi tartást és a mindig aktuális, szépségre épülő legendát” – vall munkáiról a művész.

Aktuális