Orosz István grafikusművész

Orosz István autonóm művészeti és oktatási tevékenysége mellett alkalmazott grafikákat és animációs filmeket készít, illetve megjelentek verses és prózakötetei is. A Kossuth-díjas művész tevékenységei kiegészítik egymást, az általa használt motívumok, stiláris jegyek, technikai megoldások sokszor szabadon átlépik a műfajhatárokat. Fal XV. című rézkarcán az egymásba kapcsolódó képtelen terek rafinált távlatainak megidézésével érzékeinkkel játszik. Valós részleteket helyez irreális környezetbe, az irracionális konstrukció a régi metszetek, szemléltető ábrák világába kalauzol. A tiszta fehér lapon bravúrosan megrajzolt formák megkérdőjelezik az észlelés folyamatát, rádöbbentenek minket a néző, azaz a saját szerepünk fontosságára.

Aktuális