2005

HORROR VACUI I Műhelykiállítás a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének székházában I 2005. január 18-28.

 

EKLER DEZSŐ ÉPÍTÉSZ KIÁLLÍTÁSA I 2005. február 12 – április 3.

Megnyitó I Wesselényi-Garay Andor építész, szakíró

Építészet és design I kerekasztal beszélgetés 2005. április 3-án
Résztvevők I Wesselényi-Garay Andor építész, szakíró, Szentpéteri Márton építészkritikus, Ekler Dezső építész

 

OROSZ ISTVÁN KAMARAKIÁLLÍTÁSA a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban I 2005. április 15 – június 15.

Társrendező I Gödöllői Új Művészet Közalapítvány

Megnyitó I Katona Szabó Erzsébet, a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány elnöke

Orosz István „Útvesztők I-II.” I Könyvbemutató 2015. április 15-én
A kötetet Nagy Gáspár költő mutatta be.
Közreműködött I Bálint Márta színművész

 

MOLNÁR IMRE BŐRMŰVES IPARMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA I 2005. május 7 – június 19.

A kiállítás keretében Balázs Klára, Madarászné Kathy Margit és Katona Szabó Erzsébet textilművészek öltözékeit mutattuk be.

Megnyitó I Hoppál Mihály, a MTA Néprajzi Kutató Intézetének igazgatója

Molnár Imre bőrműves iparművésszel Jankovics Marcell filmrendező beszélgetett a művész tárgyainak szimbolikájáról 2005. június 11-én.

 

ATLANTISZ KERTJE I Képző- és iparművészeti kiállítás a GIM-Ház kiállító termében és kertjében I 2005. július 2. – szeptember 25.

gimkhr_91853_plakat002

A kiállítást megnyitotta I Gyurkovics Tibor Kossuth-díjas író

Kiállító művészek I Anti Szabó János iparművész, Bocz Beáta kárpitművész, Bódis Erzsébet textilművész, Ceca Georgieva (Bulgária) textilművész, T. Doromby Mária textilművész, Farkas Éva kárpitművész, Fábián Dénes Zoltán festőművész, F. Orosz Sára keramikusművész, Gyulai Líviusz grafikusművész, Katona Katalin ötvösművész, Katona Szabó Erzsébet textilművész, Kádasi Éva keramikusművész, Kérges Tünde festőművész, Kiss Ilona grafikusművész, Kopócsy Judit textilművész, Kun Éva keramikusművész, Lencsés Ida kárpitművész, Piroska Mihalka (Belgium) fotóművész, Muzsnay Ákos grafikusművész, Olajos György festőművész, Orosz István grafikusművész, Pannonhalmi Zsuzsa keramikusművész, Péter Ágnes, Remsey Flóra kárpitművész, Smetana Ágnes üvegművész, Székelyi Katalin textilművész, Szuppán Irén textilművész

A kiállítást rendezték I Remsey Flóra kárpitművész, Anti Szabó János iparművész, Seres Imre, a Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht. Munkatársa

A kiállítás kurátora I Katona Szabó Erzsébet

A megnyitót követően Gopcsa Katalin művészettörténész filmjeit tekinthették meg az érdeklődők ( „Kertem – Beszélgetés Borsosné Kéry Ilonával” I „A Folly arborétum”). A GIM-Ház kertjében éjfélig jelmezes kerti mulatságot rendeztünk, amelynek keretében Remsey András, Anti-Szabó János, Remsey Benjámin és Szabó Mátyás vidám színdarabot rögtönöztek „A műtét” címmel. Köszönjük a Belügyminisztérium OKF Központi Tűzoltózenekarának támogató közreműködését!

Támogatók I Nemzeti Kulturális Alap I Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma I Gödöllő Város Önkormányzata I Hungart I Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht. I Edelman György

 

KERT… I A Gödöllői Iparművészeti Műhely kiállítása a Pesterzsébeti Múzeum Gaál Imre Galériájában I 2005. szeptember 21. – október 31.

Kiállító művészek I Bráda Tibor festőművész, Deák Ilona festőművész, Gyulai Líviusz grafikusművész, Horváth Márton üvegművész, Kókay Krisztina textilművész, Orosz István grafikusművész, Pirk Ambrus táj- és kertépítő művész, Rékasy Bálint ötvösművész, Remsey András festőművész, Simonffy Márta kárpitművész, Smetana Ágnes üvegművész, Vilhelm Károly festőművész és a Gödöllői Iparművészeti Műhely alapító tagjai

Megnyitó I Sediánszky János újságíró

Művészeti szalon
Irodalmi, zenei est a Kert… kiállítás művészeivel 2005. október 26-án
Közreműködők I Anti Szabó János iparművész, Fábián Dénes Zoltán festőművész, Horváth Márton üvegművész, Katona Szabó Erzsébet textilművész, Kun Éva keramikusművész, Orosz István grafikusművész, Remsey Flóra kárpitművész, Bálint Márta színművész, ifj. Vázsonyi János szaxofonművész

 

IRODALMI DÉLUTÁN a GIM-házban I 2005. szeptember 24.

Vendégünk I Kodolányi Gyula költő, esszéista, a Magyar Szemle főszerkesztője

„… bodzafáról asszony
köszön be holdas ablakon
arca nincsen”

Köszöntőt mondott I dr. Gémesi György, Gödöllő Város polgármestere
A költővel beszélgetett I Mórocz Zsolt irodalomtörténész
A helyszínen kis példányszámban megvásárolhatók voltak a költő verses és esszékötetei.

 

„HIÁBA NÉZED, MÉGIS OTT VAN… AVAGY A SZELLEM LÁTHATATLAN LÉNNYÉ VÁLÁSA” I Regisztratív kiállítás I 2005. október 22. – november 15.

A kiállítás megnyitóján 2005. október 22-én vízitátorokkal való találkozás
Résztvevő vízitátorok I Lévai Ádám grafikusművész, Szamódy Zsolt fotóművész, Wehner Tibor író

Moderátor I Szakolczay Lajos irodalomtörténész

Kurátor I Katona Szabó Erzsébet textilművész

A helyszínen kis példányszámban megvásárolhatók voltak a szerzők „A Szellem láthatatlan lénnyé válása” című kiállítási antológiája.

„A kilencvenes évtized derekán, az ezredforduló mágikus évei közeledvén (közeledve az ezredforduló mágikus éveihez – mert hát végső soron itt is valamilyen kölcsönösségről van szó) különös jelenségekre lett figyelmes néhány művész a tatai vizek mentén. Lázas kutatómunkába, szívós megfigyelésekbe kezdtek, s a jelenségeket (például: indokolatlan vízfodrozódás) a történeti adatokkal, a kívülről szemlélt lokális vonatkozásokkal, s a már-már feledésbe merülő, egykori és jelenkori furcsa történésekkel összevetve gyanújuk bizonyossággá vált: a tatai vizenyő szemérmesen rejtőzködő lakója egy különös lény. A nagy tó téli vízleeresztése okán Laposch-nak (Grosse Tataensis Laposch) nevezték el, s a megnevezése pillanatától, immár hosszú évek óta lankadatlanul követik nyomát, figyelik rejtett és lelepleződő megnyilvánulásait, regisztrálják és dokumentálják természetes megtestesülését és részeseivé válni vágynak fenséges szellemiséggé, láthatatlan lénnyé alakulásában. Szövegek íródtak, rajzok rajzolódtak és fotográfiák rögzítődtek, s bizonyossá és közkinccsé téve a sejtést, e fogalmi és képi objektivizációk kommunikációs kapcsolatokat keresve és teremtve mind gyakrabban jelentek meg a helyi és az országos kulturális fórumokon. Már-már egy kisebb könyvtárnyira becsülhető az irodalom, s hatalmas tárházban lenne összegyűjthető azon művek száma, amelyek Laposch tatai problematikájával a vizualitás szférájában foglalkoznak.
És mert mélységesen mély a múltnak kútja, a tatai térség művészei a mindennapos, rendszeres megfigyelések, és a megfigyelések rögzítése, dokumentálása mellett, lázas meditatív kutatómunkájukba merülve a felsejlő sejtések nyomán azon feltételezéseiket is bizonyossággá érlelték, hogy az általában határtalan nemzetközi vizeken hajózó egykori kiváló tudós, maga Kusztó kapitány is tiszteletét tette a tatai vizenyő partjain, amely eseményt a tatai grafikus megannyi kompozícióban örökítette meg, konkrét nyomait felfedezni vélte a fotográfus is, míg a szövegírók azon, már-már kedves anekdotává érő eseményt fogalmazták sok más mellett történetté, mely szerint a kapitányt pont Tatán hagyta cserben legendás ébersége: bizony, valamelyik távoli tengeren ringatózó kutatóhajóján felejtette a mélységmérőt, s így a tatai vizes élőhely regisztrációjába hiba csúszott. E képi és szöveges rögzítések szerencsére megjelenhettek A szellem láthatatlan lénnyé válása című kiállítás első bemutatója, a tatai vízivár falai között rendezett kiállítást kísérő kiadványban, amely a tárlattal azonos címet viseli. És innen a kreáltnak vélt valóságot megcáfoló, a tatai prekoncepciókat utólagosan és váratlanul igazoló tényekre derült fény.”

 

GÖDÖLLŐI FIATAL KÉPZŐMŰVÉSZEK, IPARMŰVÉSZEK ÉS ÉPÍTÉSZEK KIÁLLÍTÁSA I 2005. november 26. – 2006. február 26.
gimkhr_28610_04_fiatalok_web
gimkhr_76656_web_fiatalok

Kiállító művészek I Arany Beáta Virág építész, Balogh Ágnes építész, Balogh András Miklós építész, Bodolai Lukács Márton építész hallgató, Guba Sándor építész hallgató, Hidasi Zsófi textil szakos egyetemi hallgató, Horváth Bence építész, Horváth Orsolya festő szakos egyetemi hallgató, Koós Árpád animáció, Lőrincz Áron építész, Lőrincz Réka formatervező iparművész, Lőrincz Áron vizuális kommunikáció szakos egyetemi hallgató, Magyari Mátyás építész, Mihályi Ákos építész, Oszlay-Horváth Juli iparművész, Remsey Dávid grafikusművész, Ruda Erzsébet építész, Szűcs Barbara Eszter festő szakos egyetemi hallgató, Takács Zsófia építész, Tóth Gábor építész

A kiállítást köszöntötte I Dr. Gémesi György, Gödöllő Város polgármestere
A kiállítást megnyitotta I Nagy Tamás DLA Ybl-díjas építész
Közreműködött I ifj. Vázsonyi János szaxofon művész

A kiállítást rendezte I Kecskés József a Gödöllői Új Mávészet Közalapítvány titkára, Seres Imre, a Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht munkatársa
A kiállítás kurátora I Kecskés József, Katona Szabó Erzsébet

Támogatók I Nemzeti Kulturális Alap I Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma I Gödöllő Város Önkormányzata I Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht.

 

Aktuális