KALICZKA Patrícia és MELKOVICS Tamás kiállítása

2023. április 29. – június 24.

DIALÓGUS I KALICZKA Patrícia festőművész és MELKOVICS Tamás szobrászművész kiállítása

Izgalmas kontextust, új összefüggéseket és megismerési lehetőségeket teremthet, amikor két művész alkotásai közös térbe kerülnek egy kiállítás keretében. A tárlaton Kaliczka Patrícia festményei és Melkovics Tamás szobrai egymással interakcióba lépve, új kapcsolódási pontok mentén fedezhetőek fel. A kiállítás a művészek legújabb alkotásain keresztül a személyes motivációknak az előtérbe helyezésére, a tudatos és tudatalatti fázisokra épülő alkotói folyamatok bemutatására fókuszál. A két nagyon karakteres képi és formavilágot képviselő művész munkásságában kiemelt szerepet játszik a folyamatos változás gondolatköre és a fejlődés folyamatának vizsgálata. Alkotásaik a festészet és a szobrászat nyelvén a változás, a valamivé válás folyamatát mutatják be. Kaliczka Patrícia személyiségportréi és Melkovics Tamás térbeli formarendszerei az önmagukkal, saját identitásuk változásával és a folyamatosan változásban lévő fizikai világunkkal való dialógus vizuális lenyomatai.

Melkovics Tamás szobrászművész moduláris elemekből építkező, növényi organizmusokra emlékeztető vagy antropomorf karakterű konstrukcióiban a természet örök változásának, fejlődésének analógiáját figyelhetjük meg. Kaliczka Patrícia festőművész alkotásaiban az egymásra vetülő képi rétegekből kirajzolódó önarcképsorozat a fokozatos önfeltárás stációit, az egyetemes emberi lét rétegeinek folyamatos kibontakozását fedi fel. Állandóan változó világunk belső lényegének keresését, ugyanakkor a folyamatos változás és fejlődés jelenlévőségét követhetjük nyomon a két művész alkotásaiban. Műveik saját entitással rendelkező dimenziókat teremtenek, amelyeknek álomszerű, a tudatalatti rétegeket felszínre emelő jellege rejtélyekkel teli és felfedezésre váró világba kalauzolja a nézőt.

Kiállítás megnyitó I 2023. április 29. szombat 17:30

A kiállítást köszönti I Dr. Pappné Pintér Csilla, Gödöllő város képviselőtestületének tagja
A kiállítást megnyitja I Halász Rita író, művészettörténész
A megnyitón vezetett beszélgetés keretében ismerhetjük meg a kiállító művészek személyes motivációit és inspirációit. Kaliczka Patrícia festőművésszel és Melkovics Tamás szobrászművésszel Halász Rita beszélget. A beszélgetés időtartama körülbelül 45 perc.
Zene I musica moralia

Kurátor I Hidasi Zsófia textiltervező művész, művészeti vezető
Felelős kiadó I Katona Szabó Erzsébet, Ferenczy Noémi-díjas textilművész

Támogató I Nemzeti Kulturális Alap I Gödöllő Város Önkormányzata
Külön köszönet az MNB Arts and Culture-nek és az UNIQUA Biztosító Zrt-nek.
Melkovics Tamás szobrászművész alkotásai az MNB Arts and Culture jóvoltából kerülnek bemutatásra.

A kiállítás megtekinthető 2023. június 24-ig minden szombaton 14-18 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján más napokon is.

A kiállításhoz kapcsolódó programjaink:
2023. május 6. I Személyes égbolt I művészeti workshop Zala Zsófia és Tringer Bea vezetésével
2023. június 3. I METANOIA I Tóth Ádám audiovizuális performansza a GIM-ház kertjében
2023. június 24. I Múzeumok Éjszakája I múzeumpedagógiai foglalkozás

Gödöllői Iparművészeti Műhely I 2100 Gödöllő, Körösfői-Kriesch Aladár u. 15-17.

Grafika I Szabó Lilla Laura

 

 

Aktuális