Xrix-Xrax mozgásos-művészeti-alkotói érzékenyítés

2023. június 22-24.

2023. június 22-24. (csütörtök-szombat, 9-12h)

Papp Anett vagyok, textilművész, design és vizuális művészet tanár. Szakmai elköteleződésem szabad művészi látásmóddal párosul, teret enged a kísérletezésnek, a felfedezésnek. Olyan komplex hétvégi, egész délelőttös programot dolgoztam ki, mely több terület összekapcsolásával megélt élményen alapul. Mindeközben észrevétlenül stimuláló, fejlesztő, konstruáló.

A gyerekek formálódó én tudata teszi lehetővé a külső-belső testhatárok tudatos és szimbolikus leképezését. A nyomhagyás, jelhagyás, művészi kifejeződések nem csupán képzelőerőt, hanem képességet és önbizalmat is erősítenek. A képességeket a képzelet hozza mozgásba, ennek vetülete maga a vizuális megnyilvánulás. A mozgás pedig intellektuális fejlődést eredményez. Azt gondolom, a gyerekeknek szükségük van olyan „átkelőhelyekre”, olyan hidakra, amelyek mindent mindennel összekötnek, mint például a bennük lévő biztos és bizonytalan pontokat, megteremtik az átjárást az ismerősből az ismeretlen felé. Szükségük van különleges hidakra is, melyek a világba való megérkezés útját, a megtartásából az önálló járás, futás útját mutatják.

Mozgásos, képzeleti, légzéses és elmélyülést adó fantáziajátékok adják a foglalkozások gerincét, s mindezek erősítik meg a gyermek belső tartását, testtudatát, mozgáskultúráját, önbecsülését, ezt követik a nyomhagyásos, vizuális eszközkészletre épített festői, rajzi feladatok. A program esztétikai élményt nyújt, de nem művészi módon tanít rajzolni, hanem a negatív minősítés nélküli alkotás megélését adja. A befogadási és az alkotási folyamatok észrevétlenül váltakoznak egymással, mely során az esztétikum iránti fogékonyság és az önkifejezés megnyílik. Minden kulcsszóhoz a STEM elmélete mentén tudományos kísérletekkel alkotunk, tapasztalunk.

A program egy téma feldolgozását nyújtja széles eszközhatárral. A vezetett témák feldolgozása strukturálja a gyerekek világról alkotott képét és tovább gondolásra készteti őket. Egy-egy tudományos jellegű kísérletezés során a folyamat felértékelődik, a cél pedig következtetések levonására ad okot.

Művészeti vezető: Papp Anett DLA textilművész

A 3×3 órás foglalkozás részvételi díja I 20 000 Ft
A workshop díja tartalmazza a korlátlan anyag-és eszközhasználatot és a művészeti vezetést.


ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A program minden nap 9-12 óráig tart.
A program minimum 6, maximum 12 fő részvételével indul.
A program 5-10 éves kor közötti gyerekeket vár.

Jelentkezés: alkotoierzekenyites@gmail.com
Jelentkezési határidő: 2023. június 15.

 

DÉLUTÁNI KIEGÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁS

Őrszem szobrok és varázslatból szabadító szövőlányok
2023. június 22. csütörtök és június 23. péntek 12.00-15.30

Igény esetén csütörtökön és pénteken közös ebéden és délutáni foglalkozásokon is részt vehetnek a gyerekek. A GIM-ház aktuális, Dialógus című kiállításához és szövőműhelyéhez kapcsolódunk a délutáni programokkal. Ebéd után olyan meséket fogunk hallgatni, amelyek hősnői szőnek, méghozzá céllal és erőn feletti igyekezettel, az átok alóli szabadítás reményével. Mesehallgatás közben nemcsak a mesebeli szereplők szereznek tapasztalatokat az átélt kalandok révén, hanem a gyermekek is, akik a Dialógus kiállítás palota-terében (Kaliczka Patrícia festményei és Melkovics Tamás őrszem szobrai között) barangolva a hősökkel együtt elemeznek, mérlegelnek, döntéseket hoznak, majd alkotják meg bábokként a szereplők alakjait. A saját készítésű bábokkal végül eljátszhatják a mesélt történeteket, és egy szövési technikát is kipróbálhatnak.

Ebéd ára: 1800 Ft / fő / nap
Délutáni foglalkozás ára: 3000 Ft/ fő / délután

A foglalkozásokat vezetik: a GIM-ház pedagógus munkatársai, Révész Anna és Konsai-Meleg Kata

Jelentkezni lehet az info@gimhaz.hu e-mail címen 2023. június 15-ig.

 

Aktuális